Vergi Hukuku

Boşanma Hukuku
16 Nisan 2020
Tüketici Hukuku
16 Nisan 2020

Vergi Hukuku Avukatı Gelir Vergisi Kanunu, Vergi usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer vergi kanunlarına hakim ve bunlarla ilgili işlemleri yürüten kişidir.

Vergi ile ilgili bir sorun olduğunda 30 günlük itiraz süresinin kesinlikle kaçırılmaması gerekir. 30 gün içerisinde vergiyle ilgili her türlü karara veya cezaya itiraz hakkına sahipsiniz. Bir avukat hangi durumlarda hangi maddeye göre itirazların yapılacağını, vergi cezalarının yapılandırılması için anlaşmaya gidilmesi birçok konuda deneyim sahibidir.

Vergi Hukuku kapsamında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar
 • Vergi cezası almışsanız ve uzlaşmaya gidilmeden sorun yaşanmışsa İdare ve Vergi Hukuku avukatı vergi mahkemesine dava açar
 • Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri
 • Eksik gelir beyanı, yanlış gelir beyanı, hatalı indirimlerden dolayı doğan davalar.
 • Engellilik indirimi, şahıs sigorta primleri, asgari geçim indiriminin vergi matrahından indirim işleminin yapılması.
 • Şirketinizin Ar-Ge indirimi işlemleri
 • Devlet Teşvik şartları konusunda yapılan ihlaller
 • Ar-Ge işleminin başarısızlıkla sonuçlanması
 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması
 • Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri
 • Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması
 • Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları
 • İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
 • Vergi davalarının takibi ve uyuşmazlıkların çözümü
 • Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü
 • Öğrenci Davaları
 • Memur Davaları
 • Karayolları Trafik Davaları
 • İdari Sözleşmelerden doğan davalar
 • Kamulaştırma ile ilgili davalar
 • İhalelerle ilgili davalar
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları & imar davaları
Telefon