• Bizi Arayın: 0312 419 45 31

Vergi Davaları

Vergi Davaları

Vergi Kanunu

Vergi Hukuku Avukatı Gelir Vergisi Kanunu, Vergi usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer vergi kanunlarına hakim ve bunlarla ilgili işlemleri yürüten kişidir.

Vergi ile ilgili bir sorun olduğunda 30 günlük itiraz süresinin kesinlikle kaçırılmaması gerekir. 30 gün içerisinde vergiyle ilgili her türlü karara veya cezaya itiraz hakkına sahipsiniz. Bir avukat hangi durumlarda hangi maddeye göre itirazların yapılacağını, vergi cezalarının yapılandırılması için anlaşmaya gidilmesi birçok konuda deneyim sahibidir.

Vergi Hukuku kapsamında verilen hizmetlerden bazıları:

Tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar
Vergi cezası almışsanız ve uzlaşmaya gidilmeden sorun yaşanmışsa İdare ve Vergi Hukuku avukatı vergi mahkemesine dava açar
Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri
Eksik gelir beyanı, yanlış gelir beyanı, hatalı indirimlerden dolayı doğan davalar.
Engellilik indirimi, şahıs sigorta primleri, asgari geçim indiriminin vergi matrahından indirim işleminin yapılması.
Şirketinizin Ar-Ge indirimi işlemleri
Devlet Teşvik şartları konusunda yapılan ihlaller
Ar-Ge işleminin başarısızlıkla sonuçlanması
Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması
Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri
Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması
Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları
İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
Vergi davalarının takibi ve uyuşmazlıkların çözümü
Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü
Öğrenci Davaları
Memur Davaları
Karayolları Trafik Davaları
İdari Sözleşmelerden doğan davalar
Kamulaştırma ile ilgili davalar
İhalelerle ilgili davalar
İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları & imar davaları

Konuşmayı Başlat
Merhaba;
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
HEMEN ARA