Miras Hukuku

Bir gerçek kişinin ölümünden sonra, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının, yani terekesinin kimlere ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk kurallarından oluşan medeni hukuk dalıdır.

Miras hukukunun düzenlediği başlıca konular: Yasal mirasçılar, ölüme bağlı tasarruflar, vasiyet, mirasçı atama, belirli mal bırakma, şart, mükellefiyet (yükümlülük), ikame (dava açmak), vasiyeti yerine getirme görevlisi (tenfiz memuru), miras sözleşmesi, mirasın paylaştırılması vb.

Türkiye’de miras hukuku kuralları Türk Medeni Kanununun 495 ila 682’nci maddelerinde düzenlenmiştir.

Miras Hukuku davalarını Miras Hukuku Avukatı yürütmektedir.

ankara avukat
Konuşmayı Başlat
Merhaba;
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
HEMEN ARA