• Bizi Arayın: 0312 419 45 31

Tag Archives: ankara boşanma avukatı

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatlığı: Aile Hukukunda Bir Uzmanlık Alanı

Boşanma avukatlığı, evlilik birliğinin sona ermesiyle ilgili hukuki süreçleri yöneten ve müvekkillerini boşanma davalarında temsil eden bir avukatlık alanıdır. Aile hukukunun bir parçası olan boşanma avukatlığı, boşanma, mal paylaşımı, çocuk velayeti, nafaka ve diğer ilgili konularla ilgilenir.

Boşanma avukatlarının görevleri, müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlamak, boşanma davalarını hazırlamak, müzakereleri yönetmek, dava sürecini takip etmek ve müvekkillerini mahkemede temsil etmektir. Bu süreçte, avukatlar müvekkillerinin haklarını korumak, çıkarlarını gözetmek ve adil bir sonuç elde etmek için çalışırlar.

Boşanma davalarında avukatların rolü şu şekilde özetlenebilir:

 • Hukuki Danışmanlık: Boşanma avukatları, müvekkillerine boşanma süreci ve ilgili konular hakkında hukuki danışmanlık sağlar. Müvekkillere boşanma seçenekleri, mülkiyet bölüşümü, çocuk velayeti ve nafaka gibi konularda bilgi vererek doğru kararlar vermelerine yardımcı olurlar.
 • Dava Hazırlığı: Boşanma avukatları, müvekkillerinin boşanma davalarını hazırlar. Bu süreçte, gerekli belgelerin toplanması, dava dilekçesinin hazırlanması, mülkiyetin ve varlıkların değerlendirilmesi, çocuk velayeti düzenlemelerinin yapılması gibi adımları takip ederler.
 • Müzakereleri Yönetme: Boşanma avukatları, taraflar arasındaki müzakereleri yönetir. Anlaşmazlıkların çözümü için müvekkillerini temsil eder ve müzakerelerde uzlaşma sağlamaya çalışır. Böylece tarafların uzlaşması ve anlaşma yoluyla boşanma sürecinin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesi amaçlanır
 • Dava Sürecinin Takibi: Boşanma davaları mahkeme sürecini içerir ve avukatlar, dava sürecinin takibini yapar. Mahkeme evraklarının düzenlenmesi, duruşmalara katılım, delillerin sunumu ve mahkeme prosedürlerinin takibi gibi işlemleri gerçekleştirirler
 • Mahkeme Temsili: Boşanma avukatları, müvekkillerini mahkemede temsil eder. Mahkeme duruşmalarında müvekkil adına konuşurlar, kanıtları sunarlar ve müvekkilin haklarını savunurlar. Adil bir sonuç elde etmek için hukuki argümanları sunarak müvekkilin çıkarlarını korurlar.

Boşanma avukatlığı, duygusal ve hukuksal karmaşıklığı olan bir alandır. Avukatlar, müvekkillerine hukuki destek sağlamakla birlikte, duygusal destek sunmak ve müvekkillerin zorlu bir süreçten geçerken adil bir şekilde temsil edildiğini hissetmelerini sağlamak için de çaba sarf ederler.

Boşanma avukatlığı, boşanma sürecini yöneten ve müvekkillerini hukuki açıdan destekleyen önemli bir avukatlık alanıdır. Boşanma avukatlarının görevi, müvekkillerin haklarını korumak, adil bir sonuç elde etmek ve müvekkillerin bu zorlu süreçte desteklenmesini sağlamaktır.

Ceza Avukatlığı: Adaletin Savunucusu

Ceza hukuku, bir toplumun düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç işleyen kişilere yönelik yaptırımların belirlendiği bir hukuk dalıdır. Ceza davalarında, suçlu veya suçsuz her bireyin hakkını etkin bir şekilde savunması ve adil bir yargılama süreci geçirmesi önemlidir. İşte bu noktada ceza avukatları, adaletin savunucusu olarak önemli bir rol üstlenirler.

Ceza Avukatının Görevleri: Ceza avukatları, müvekkillerini hukuki süreçler boyunca temsil eden ve onların haklarını koruyan profesyonellerdir. Ceza davalarında, bir kişinin suçlu veya suçsuz olduğunu kanıtlamak veya savunmak gibi önemli sorumlulukları vardır. İşte ceza avukatlarının temel görevleri:

 1. Müvekkil Temsili: Ceza avukatları, müvekkillerini yasal süreçler boyunca temsil ederler. Müvekkillerinin haklarını korumak ve adaletin yerini bulmasını sağlamak için gerekli adımları atarlar. Savunmanın bir parçası olarak, suçlamaları inceleyip müvekkillerini suçlu bulan kanıtlara karşı savunma stratejileri oluştururlar.
 2. Araştırma ve Hazırlık: Ceza avukatları, davanın tüm yönlerini araştırır ve müvekkillerinin durumunu en iyi şekilde değerlendirmek için gerekli bilgileri toplarlar. Kanıtları incelemek, tanıklarla görüşmek ve gerektiğinde uzmanlardan danışmanlık almak gibi adımları atarlar. Bu süreçte, hukuki stratejiler geliştirir ve savunma için güçlü bir temel oluştururlar.
 3. Müzakereler ve Anlaşmalar: Ceza avukatları, bazen müvekkilleri adına ceza davalarında anlaşma yapma yolunu tercih ederler. Ceza davaları genellikle mahkemede tam bir yargılama süreciyle sonuçlanmadan önce uzlaşma ve anlaşmalarla sonuçlanabilir. Ceza avukatları, müvekkillerinin lehine olan en iyi anlaşmayı müzakere etmek için savunma stratejilerini kullanırlar.
 4. Mahkeme Duruşmaları: Ceza avukatları, mahkeme duruşmalarında müvekkillerini temsil eder ve savunma yaparlar. Kanıtları sunmak, tanıkları sorgulamak ve yargıç ve jüri üyelerini etkilemek için argümanlar sunmak gibi görevleri üstlenirler. Mahkemede etkili bir savunma sunarak adaletin sağlanmasına katkıda bulunurlar.
 5. Ceza avukatları, hukukun adaletini temsil etmek için önemli bir rol oynarlar. Müvekkillerinin haklarını koruyarak adil bir yargılama süreci sağlamak, adaletin yerini bulmasına yardımcı olur. Ceza avukatlarının hukuki bilgi, deneyim ve savunma becerileri, adaletin sağlanması için vazgeçilmezdir. Toplumun güvenliğini sağlamak ve suçla mücadele etmek için ceza avukatlarının katkıları önemli ve değerlidir.

İşçi Davaları: İşçi Haklarının Korunmasında Önemli Bir Araç

İşçi davaları, çalışanların haklarını korumak ve iş ilişkilerinde adaleti sağlamak amacıyla hukuki bir sürecin başlatılmasıdır. İşçi davaları, işçilerin çalışma koşullarını, ücretlerini, sosyal haklarını ve işveren tarafından uygulanan haksız muameleleri yasal olarak koruma altına alır. Bu tür davalar, iş hukuku alanında önemli bir yer tutar ve işçi haklarının korunması için etkili bir araç olarak kullanılır.

İşçi davalarının başlıca amacı, işçilerin çalışma ilişkisinde adil bir şekilde muamele görmelerini sağlamaktır. İşçiler, işverenleriyle aralarında bir sözleşme veya anlaşma yaparak çalışma ilişkisine girerler. İşçi davaları, bu sözleşmenin ve iş hukuku düzenlemelerinin işveren tarafından ihlal edildiği durumlarda devreye girer. İşçi davaları, çalışanların haklarının ihlal edildiği durumlarda tazminat taleplerinin yanı sıra işverenin haksız eylemlerinin durdurulması veya düzeltilmesini de amaçlar.

İşçi davalarında sıkça karşılaşılan konulardan biri, işçinin iş sözleşmesinin haksız bir şekilde sonlandırılmasıdır. İşverenin geçerli bir sebep olmaksızın işçinin işine son vermesi veya işçinin maruz kaldığı ayrımcılık nedeniyle işten çıkarılması durumunda işçi, hukuki yollara başvurarak haklarını savunabilir. İşçi davaları ayrıca ücretlerin eksik ödenmesi, fazla mesai ücreti talepleri, iş sağlığı ve güvenliği ihlalleri, mobbing ve cinsel taciz gibi konuları da kapsar.

İşçi davalarında, işçinin haklarını savunması için avukat tutma hakkı vardır. İşçi avukatı, müvekkilinin haklarını savunur, delilleri toplar ve işverenin haksız eylemlerini kanıtlamaya çalışır. Mahkeme sürecinde, tarafların iddiaları dinlenir, deliller değerlendirilir ve karar verilir. İşçi davaları genellikle çalışma mahkemelerinde veya iş mahkemelerinde görülür ve bu mahkemeler uzmanlaşmış hakimler tarafından yönetilir.

İşçi davaları, işçi haklarının korunması açısından büyük önem taşır. Bu davalar, işçilerin haksız muamelelere karşı korunmasını sağlar, işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini teşvik eder ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. İşçi davaları, iş ilişkilerinde denge ve adalete dayalı bir ortamın oluşmasına yardımcı olur ve işçilerin güvence altında olduğu bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sağlar.

Bu bağlamda, işçi davaları işçi haklarının korunması ve iş ilişkilerinde adil muamele sağlanması için önemli bir araçtır. İşçiler, haklarının ihlal edildiği durumlarda hukuki yollarla mücadele edebilir ve adaletin sağlanmasını talep edebilir. İşverenlerin iş hukuku düzenlemelerine uyum sağlaması ve işçi haklarını gözetmesi ise işçi davalarının önlenmesinde en etkili yol olacaktır.

İşçi Avukatı Ankara

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara boşanma avukatı kapsamında hizmet veren hukuk büromuzda alanında uzman yetkinlikleri olan ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Boşanma konusu çiftlerin emek vererek ve büyük hayallerle dolu adım atarak sürdürmeye çalıştığı evlilik düzenin sona ermesi durumudur. Çiftler için zor ve psikolojik açıdan travmatik etkileri bırakan boşanma durumu bazı çiftlerde anlaşmalı olarak gerçekleşmekte.

Anlaşmalı şekilde gerçekleşen boşanma durumunda çiftler medeni bir şekilde yollarını ayırırken en az maddi ve psikolojik hasarla evliliklerine son vermektedir. Ancak anlaşmalı boşanmanın tam tersi olacak şekilde çekişmeli geçen ve ciddi kayıplar söz konusu olan boşanma durumları da vardır. Bu konuya istinaden Gediz Hukuk Bürosu olarak Ankara boşanma avukatı kapsamında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Boşanma konusu çiftlerin en son evrede son çare denilen durumunda tükenmesi sonucu verdiği en zorlu kararlardan biridir. Bu noktada belirttiğimiz gibi anlaşmalı şekilde boşanmayı tercih eden çiftler bulunurken çekişmeli boşanmayı ile de karşı karşıya gelen çiftler vardır.

Boşanma aile hukuku içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda evliliklerin sonlandırılması ile velayet, mal paylaşımı, evlilik sözleşmesi, nişan bozma, nafaka, maddi ve manevi tazminat, ziynet ve Mehir alacağı, evlat edinme gibi konular boşanma avukatı tarafından mahkemede sonuçlandırılır. Boşanma hizmetlerimizi sıralayacak olursak şu şekilde belirtebiliriz:

 • Anlaşmalı Boşanma
 • Çekişmeli Boşanma
 • Boşanmadan Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Velayet Davaları
 • Ankara Boşanma Avukatı Nafaka Davaları
 • Ankara Boşanma Avukatı Babalık Tespiti Davaları
 • İsim – Soy isim Değiştirme Davaları
 • Nesebin – Soy bağı Reddi
 • Mal Rejimi – Boşanma Sonrası Malların Paylaşımına İlişkin Davalar

Belirttiğimiz şekilde Ankara boşanma avukatı kapsamında hizmetlerimizi gerçekleştirmekte ve ilerleme kaydetmekteyiz. Boşanma davası nasıl açılacağı, boşanma davalarında anlaşmalı veya çekişmeli durumlarından hangisinin tercih edileceğine bağlı olarak gelişmektedir. Hangi durum tercih edilirse fark etmeksizin her iki durumda da boşanma davaları Aile Mahkemesi’nde açılır.

açıklamalı-bosanma

Boşanma Avukatı Nedir?

 

Boşanma avukatı, medeni hukukun alt dalı olan aile hukuku anlaşmazlıkları ve uyuşmazlıklarından kaynaklı olarak oluşan boşanma, nafaka, mal paylaşımı, velayet vb. davalara giren ve davayı yürüten avukatlara verilen genel bir isimdir. Boşanma avukatı çiftlerin yollarını ayırma kararlarını verdikleri bu zorlu süreçte davaları yürüterek sonuçlandırma için çalışmaktadır.

Ankara boşanma avukatı konusunda davalarını yürüttüğümüz boşanma alanında çiftler anlaşmalı olarak ayrılacağı gibi bazı durumlarda çekişmeli olarak da durum değişebilmektedir. Aile hukuku içerisinde yer alan boşanma, evliliklerin sonlandırılması, velayet, mal paylaşımı, nafaka, nişan bozma, evlilik sözleşmesi gibi birçok konuyu kapsayan geniş konulardan oluşmaktadır.

Boşanmada belirttiğimiz birçok konu Ankara boşanma avukatı konusunda hizmet veren Gediz Hukuk büromuzda boşanma avukatı tarafından sonuçlandırılmaktadır. Boşanmak bazı durumlarda çiftlerin anlaşması ile anlaşmalı olarak kolaylıkla sonuçlanabildiği gibi bazı durumlarda da çekişmeli olarak devam ederek sonuçlanabilmektedir.

Boşanma davası, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sonlandırılması için açılan bir dava türüdür. Boşanma davaları iki farklı şekilde olmaktadır. Bu davalar anlaşmalı ve çekişmeli olacak şekilde açılabilmektedir. Bu durumda devreye boşanma avukatı girmekte ve tarafların evliliklerinin sonlandırılması için süreci yöneterek mahkemece sona erdirilmesini sağlamaktadır.

Ankara boşanma avukatı kapsamında hizmet veren firmamızda müvekkillerimize bu zorlu karar ve dönemde destek olarak süreci yönetmekte ve yardımcı olmaktayız. Bu noktada boşanma davasının nasıl açılacağı, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarından hangilerini tercih etmek gerektiğine göre değişirken süreç de bu durumlara bağlı olarak gelişmektedir. Ankara boşanma avukatı için yönelim sağlayabilirsiniz.

cekismeli-bosanma

Anlaşmalı Boşanma Davası

 

Anlaşmalı boşanma davası, Ankara boşanma avukatı olarak ele aldığımız davalardan olmakla beraber evlilik birliğini sona erdirmek talebi ile gelen müvekkillerimizce anlaşmalı olarak boşanma konusunda hemfikir olmalarıyla kolaylıkla sonuçlanabilen boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davasında çiftler, başvuru yaparak ya da bir eşin diğer eşin davasını kabul etmesi esasına dayanarak evlilik birliğinin temelde sarsıldığını belirterek kanaat getirmesi ile kolay bir şekilde evlilik birliğini sonlandırabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu 166/3 uyarınca “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.”

Kanundan da anlaşılacağı üzere anlaşmalı boşanma, evlilikleri en az bir yıl sürmüş olna çiftlerin birlikte başvurarak ya da bir eşin bir diğer eşin davasını kabul etmesi ile evlilik birliğinin sonlandırılması için en kolay boşanma çeşididir. Hakim önünde taraflar iradelerini serbestçe açıklamalılar ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumunun kararlaştırıldığı bir protokolün hakim tarafından onaylanması gereklidir.

Taraflar boşanma avukatıyla birlikte hazırladıkları “Anlaşmalı Boşanma Protokolü” nü mahkemeye sunarak boşanmayı kolaylıkla gerçekleştirebilir. Bu durumda tarafların protokol üzerinde mutabık olması protokolün geçerli olması anlamındadır. Anlaşmalı boşanma tarafların anlaşarak ve sorun yaşamadan en kolay yoldan boşanmalarını kapsayan bir boşanma davası çeşididir. Bu durumla beraber evlilik birliğinin sona erdirilmesi için en uygun boşanma davası türüdür demek mümkün.

bosanma-avukat-ucretleri

Çekişmeli Boşanma Davası

 

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası kapsamı dışında kalan her türlü boşanma nedenine dayalı olarak açılan ve eşler arasında boşanma ve sonuçları konusunda anlaşmaya varılamayan boşanma davalarıdır. Çekişmeli boşanma davası 4721 Sayılı Kanun’un 166/3 hükmü dışında kalan her türlü boşanma sebebine dayanarak açılan ve çiftler arasında boşanmanın sonuçları ve ferileri konusunda uzlaşılamadığı boşanma davalarından oluşmaktadır.

Boşanma davası aile hukuku içerisinde yer almaktadır. Çekişmeli boşanma davasında çiftlerin boşanma konusunda ve sonuçları konusunda anlaşamamaları ile gelişen durumları kapsar. Anlaşmalı boşanma davasına göre çekişmeli boşanma davası daha çekişmeli geçerken bu durumda süreçte uzayabilmektedir. Çekişmeli boşanma durumlarında gelişen konulardan bahsedecek olursak:

 • Çiftlerin edinilen malların paylaştırılması konusunda anlaşamamaları halinde,
 • Eşlerden birinin boşanma talebinde bulunması halinde,
 • Evlilik birliğinin 1 yıldan kısa sürmesi halinde,
 • Nafaka ve tazminat talepleri ile ilgili çiftlerin uzlaşamamaları halinde,
 • Müşterek çocuğun/çocukların velayeti hakkında anlaşamamazlık halinde
 • Zina sebebi ile çekişmeli davalar,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış neden ile boşanma,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma,
 • Terk nedeniyle çekişmeli boşanma,
 • Akıl hastalığı nedeni ile çekişmeli boşanma,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma.

Şeklinde belirtebiliriz.

Çekişmeli boşanma davalarında yukarıda belirttiğimiz gibi çiftlerin kendi aralarında anlaşamamaları durumlarında ve bunun dışında gelişen özel durumları kapsayan durumlar sonucunda çekişmeli boşanma davasına başvurulmaktadır. Çekişmeli boşanma davası noktasında destek almak için Gediz Hukuk Bürosunu ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma hukuku ve tarihi hakkında genel bilgi için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ankara’da Boşanma Avukatı Tutarken Nelere Dikkat Edilmeli?

 

Ankara’da boşanma avukatı tutarken nelere dikkat edilmeli konusu hakkında belirtmek gerekir ki aile ve boşanma hukuku kapsamına giren boşanma davalarında öncelikle iyi bir araştırmacı olmanız gerekmektedir. İyi bir araştırmacıdan kastedilen doğru ve yerinde bir arayışla birlikte boşanma avukatı araştırması yapmaktır. Öncelik olarak ele alınan bu durum boşanma sürecindeki bireyler için doğru seçimin öncüsü olacaktır.

Bu durumda tarafların boşanma davasından önce boşanma avukatı konusunda bilgili olmaları her zaman için fayda sağlayacaktır. İlişkilerin yıpranması ile gelişen evlilik birliğinin bozulmasının tetiklediği boşanma davaları bireylerin boşanma avukat arayışına girmelerini beraberinde getirmektedir. Yollarını ayırma kararı alan çiftler anlaşmalı boşanma tarafına giderek kolaylıkla boşanabileceği gibi bazı durumlarda çekişmeli boşanma ile daha uzun bir süreçle evlilik durumlarının sona erdirilmesini talep edebilmektedir.

Boşanmak isteyen çiftlerin her birinin bir avukat tutması gereken boşanma davalarında bazı özellikleri bilmelerinde fayda vardır. Boşanma avukatı kapsamında görevli avukatların seçimi için gerekli araştırmalar sonucu çiftlerin fikirleri oluşacaktır. Bu durumda önemli hususlardan biri de seçilen avukatın uzmanlık alanının boşanma olması dikkat edilmesi gereken hususlardandır.

Yargılama türleri farklılık göstermesi nedeniyle her avukatın boşanma davalarına bakması uygun olmayabilir. Bu sebepten ötürü seçtiğiniz avukatın boşanma avukatı olmasında fayda vardır. Değişen medeni kanunun tüm ayrıntılarına hakim olması açısından da uzmanlık alanı boşanma olan avukat seçimi yapmak son derece önemli bir detaydır. Tarafsız gözle bakan ve her detayla dikkatle ilgilenerek olumlu veya olumsuz doğabilecek sonuçları aktaran avukatlar ile çalışmalısınız. Bunun yanında seçeceğiniz boşanma avukatının tecrübeli bir boşanma avukatı olması da gereklidir.

Haklarınızı en iyi şekilde koruyan, alanında uzman ve sorunlarınızı anlayarak size avukatlık hizmeti verecek bir boşanma avukatı seçmek kesinlikle son derece önemlidir. Ankara boşanma avukatı kapsamında derlediğimiz makalemizi okumak için devam edebilirsiniz. Ankara boşanma avukatı kapsamında daha detaylı bilgi almak için makalemizi okuyarak bizimle iletişimde kalabilirsiniz.

Boşanma Davasında Avukatların Rolü

 

Boşanma davasında avukatın rolünden bahsedecek olursak sürecin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesi açısından boşanma avukatı tutmak son derece önem arz etmektedir. Boşanma davaları çiftlerin yollarını ayırmak için karar vermeleri neticesinde gelişerek anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki farklı şekilde olmaktadır.

Boşanma süreci anlaşmalı veya çekişmeli hangi türden olursa olsun yıpratıcı ve zor geçen bir süreçtir. Bu süreci en az zararla atlatmak taraflar için önem arz eden bir konudur. Özellikle çocuklar var ise bu durum daha da zor ve hassas bir hal almaktadır. Boşanma davalarında avukatla temsil edilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Boşanma davalarında taraflar için zor ve hassas olan bu dönemin en az zararla atlatılabilmesi için boşanma avukatı tutmakta fayda vardır. Bu durumda boşanması avukatı ile iletişime geçilmesi sürecin doğru bir şekilde yürütülmesi açısından faydalıdır.

Adliyelerin yoğunluğu, usul kurallarının kesin uygulanması, değişen medeni kanuna hakimiyet ve kanunlardaki kesin süreler gibi nedenlerden kaynaklı olarak boşanma davalarında avukatların rolü oldukça önem arz etmektedir. Boşanma davalarında taraflar arasında anlaşma sağlanarak anlaşmalı şekilde boşanma sağlandığı veya çekişmeli boşanma durumlarında boşanma avukatı her iki durumda da taraflara doğru bilgileri aktararak boşanma davalarını yürüterek en az zararla sonuçlanması için çalışmaları yürütecektir. Bu nedenden kaynaklı olarak da boşanma davalarında avukatların rolü çok önemlidir.

Boşanma davalarında hizmet veren Ankara boşanma kapsamındaki Gediz Hukuk büromuzla boşanma davalarında taraflara avukatlık sağlamaktayız. bosanma-davasinda-avukatlarin-rolu

Boşanma Avukatları Ücretleri 2022 Ne Kadar?

 

Boşanma avukatları ücretleri ne kadar ve fiyatları nedir gibi tarafımıza çokça gelen sorulara cevap verecek olursak öncelikle taraflarca detaylı bir görüşme yaparak ve hangi tür boşanma ile nasıl bir yol izleneceği hakkında analizler yapılarak bir ücretlendirme yapmak doğru olacaktır.

Bu durum çiftlerin yollarını ayırmak ve evlilik birliklerine son vermek için başvurdukları hassas ve zorlu bir dönemi kapsamaktadır. Boşanma konusu en az zararla da olsa çiftler için yıpratıcı ve hassasiyet gerektiren bir dönemdir. Anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki tür boşanma türünde hangisini tercih edeceklerine göre değişen ve gelişen boşanma davaları boşanma avukatı ile gerçekleştirilmeli ve doğru bilgiler ile hakkınızı savunan bir avukat tutmanız gerekmektedir.

Boşanma davalarının sonuçları ile ilgili uzlaşamayan çiftler çekişmeli boşanma konusunda ilerleyerek anlaşmalı boşanmaya göre daha zor ve uzun süreçli bir şekilde evlilik birliklerini sona erdirmek talebinde bulunmaktadırlar. Boşanmanın sonuçları ile gelen nafaka, velayet, mal paylaşımı vb. konular boşanma davaları kapsamındadır. Boşanma avukatları ücretleri konusunda net bir bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ankara boşanma avukatı noktasında son derece etkin adımlar atarak sizler için muazzam başarılara imza atmaktayız. Bu bağlamda boşanma avukat ücretleri 2022 kapsamında da detaylı bilgiye erişmek için bizimle iletişimde kalabilirsiniz.

Boşanma hukuku konusunda hazırladığımız makalemizi okuyarak bilgi edinebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1)Boşanma avukatı devlet veriyor mu?

Aile avukatı danışma hizmetine başvurarak maddi durumu olmayan bireyler bulundukları ilin barosundan vekil tayin edilmesi talebinde bulunarak boşanma davası için avukat talebinde bulunabilirler. Tam adı ile adli yardım yoluyla boşanma olarak geçmektedir.

2)Erkek boşanma davası açarsa ne olur?

Türk medeni kanununa göre boşanma davası açmak için cinsiyet ayrımı gözetilmemektedir. Boşanma davası iki şekilde açılmaktadır. Anlaşmalı veya çekişmeli. Bu durumda etkili olan unsur boşanma davasını açmaya sebep olan konunun yer aldığı dilekçedir.

3)Boşanan bir kadının hakları nelerdir?

Boşanma davalarında kadının haklarını belirmek gerekirse; ayrı yaşama hakkı, çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, kadın için tedbir nafakası hakkı, çocuk için tedbir nafakası hakkı, manevi tazminat hakkı, velayet hakkı vb. hakları talep edilebilmektedir.

4)Boşanmada hangi mallar paylaşılmaz?

Eşlerin evlilik öncesi malları paylaşılmamakla beraber aynı zamanda kişisel mallar kapsamındaki diğer mallar da paylaşılmamaktadır.

5)Boşanma sebepleri neler olabilir?

Boşanma sebepleri çiftlerin geçimsizliklerinden, mizaç uyuşmazlıkları nedeni ile tartışmalarından, hareketten, şiddetten, güven sarsıcı davranışlardan ve evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi birçok nedenden oluşmaktadır.

6)Boşanma avukatı ücretini kim öder?

Ankara boşanma avukatı ücretini ödemek davacı tarafın üstlenmesi gereken bir durumdur. Boşanma davalarında davacı taraf, boşanma sebeplerini ispat ederek dava sonunda lehine bir sonuç ile alırsa karşı tarafın geri ödeme yapması gereklidir.

7)Ankara boşanma davası nasıl açılır 2022?

Boşanma davası açmak için boşanma dava dilekçesi tam ve eksiksiz, hukuka uygun bir yazım ile oluşturulmalıdır. Dava dilekçesi ile adliyeden boşanma davası açılmaktadır. Ankara boşanma avukatı konusunda büromuzdan destek alarak donanımlı ilerlemeye sahip olabilirsiniz.

8)Ankara boşanma davası nerede açılır?

Temel olarak Boşanma, Velayet, Nafaka ve Mal Paylaşımı vb. Davalara bakmaya yetkili olan Ankara Aile Mahkemeleridir.

Konuşmayı Başlat
Merhaba;
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
HEMEN ARA