• Bizi Arayın: 0312 419 45 31
Miras Vesayet Hukuku

Miras Veraset Hukuku

İnsanoğlu hayatın doğal akışı içinde doğar, büyür, yaşar ve vefat eder. Ölme olgusu ile birlikte bir takım kazançlar üzerindeki tasarrufları kanuni mirasçılarına geçer. Bu işlemlerin yasal uyulmasına göre yapılması için mirasçılık belgesine sahip olmak gerekiyor. Bir kimsenin ölümü sonrasında, hayatın olağan akışında miras durumu ve bu mirasın ölenin mirasçıları tarafından yasal paylaşımı sorunu ortaya çıkmakta olup, özellikle bu bakımdan veraset ilamı yani diğer adıyla mirasçılık belgesi büyük önem arz etmektedir. Mirasçılık belgesi ( veraset ilamı ) davası, yasal mirasçıların mirasçı olup olmadıklarını ve miras pay ve oranlarını tespit edebilmeleri için açtıkları davadır. Miras hukukunun ve mirasçılık hakkının temelini oluşturması nedeniyle oldukça önemlidir.

Miras Davaları Hangi Konuları Kapsar?

Miras bırakan kişinin sahip olduğu mallar borçlarını ödemeye yetmiyorsa bu defa borçlar mirasçılarına miras olarak kalır. Böyle bir durumda hiçbir mirasçı sevinemez tam aksine tüm bu borçlarla ne yapabileceğini düşünür.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi miras davaları sadece alacaklıların anlaşamaması durumunda değil, borç miraslarında da açılabilir. Medenin Kanunun 605 vd. maddelerinde yasal ve atanmış mirasçılara, kendilerine kalan mirası 3 (üç) ay içerisinde reddetme olanak tanınmıştır.

Miras olarak borç bırakılan kişi bu borçları ödemek zorunda değildir ancak ödememek için 3 ay içerisinde reddi miras yaparak mirası yasal yollardan reddetmesi gerekir.

Mirasın reddi için “Miras Davaları” ile ilgilenen bir avukat ile çalışılması herhangi bir hata oluşmasını ve borçları ödemek zorunda kalmanızı engelleyecektir.

Tenkis davası nedir?

Miras hukukuna göre, murisin yaptığı tasarrufla saklı payı ihlal edilen mirasçı tarafından, yapılan tasarrufun saklı pay oranında indirilmesi için açabileceği davadır .”Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler.”

“Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.”

Mirasta saklı pay ne demektir?

Miras bırakanın çocukları için miras payının yarış ı, anne ve babadan her biri için miras payının 1/4 ü , kardeşler den her biri için yasal miras payının 1/8 i, sağ kalan eş için anne baba veya çocuklar ile mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde miras payının 3/4 ü oranındaki haklarının miras bırakan tarafından vasiyetname ya da başka ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir kişi veya kuruma bırakılamaması durumuna saklı pay denir. Saklı payı ihlal edilen kişi tenkis (indirim) davası açabilir.

Vasiyetname yoksa mal paylaşımı nasıl yapılır?

Eşi ve çocukları varsa 1/4 hissesi sağ kalan eşine, geri kalan 3/4 hisse çocuklar arasında eşit oranda paylaştırılır. Eşi veya çocuk yok ise anne ve babaya eşit olarak paylaştırılır. Miras payları soy bağına göre aşağı ve yukarıya doğru gider. Veraset belgesinde mirasçıların mirasa ortak olma oranları gösterilir.

Veraset ilamı nedir?

Veraset ilamı mirasçıya, miras bırakanın malları üzerinde söz hakkı tanıyan bir belge hükmündedir. Yasal mirasçıların almış olduğu bu belgeye dayalı olarak kalan tereke (miras mülkiyeti) üzerinde tasarrufta bulunabiliyor ve üçüncü kişilere ispatlamaya yarayan belge hükmündedir.

Veraset ilamı olmadan resmi kurumlara veya bankalara mirasın taksimi yapılamaz. Veraset ilamının çıkarılması için ise yasal olarak belirli bir süre bulunmuyor. Söz konusu ilam istenilen zaman mirasçılar tarafından çıkartılabiliyor.

Vasiyetname varsa miras paylaşımı nasıl yapılır?

Vasiyetname var ve saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal etmiyorsa miras vasiyetnameye göre paylaşılır (vasiyetnamede saklı payı olan mirasçıların saklı payları aleyhine bir hüküm varsa bu mirasçılar tenkis davası açabilirler)

Yasal mirasçılar kimlerdir?

Medeni kanun miras hükümlerine göre 495,496,497,498,499,500 ve 501 maddeleri gereğince eş çocuklar , alt soy ve onların alt soyları, anne baba alt soyları, büyükanne büyükbabalar alt soyları, soy bağı kurulmuş evlilik dışı çocuklar (oran bakımından evlilik içi çocuklar gibidir), evlatlık ve alt soy, mirasçı bırakmaksızın ölen kişinin mirası devlete kalır.

 

Miras bırakan kişi sağ iken mallarını paylaştırdı ise diğer mirasçılar ne yapabilir?

Saklı paylara ihlal edilmeksizin yapılan yasal paylaştırmalar geçerlidir. Bu paylaştırmada hiç pay verilmeyen ya da saklı payı ihlal edilen mirasçılar tenkis ya da iptal davası açabilirler. Ülkemizde sıkça görülen vakalar özellikle erkek çocuklar arasında mirasın satış muamelesi gösterilerek paylaştırılmasıdır ki buna karşı muvazaa (danışıklı işlem) nedeni ile iptal ya da tenkis davası açılabilir. Kanunumuzda mirasçılık bakımından kız ve erkek çocuklar arasında hiçbir farklılık yoktur. Bu yasa hükmüne aykırı olarak yapılan satış ve bağışlamalar iptal edilebilir.

Miras Davası Nasıl Sonuçlanır?

Dava dilekçesi ile birlikte açılan miras davaları 7 gün süren mahkemenin yapacağı dilekçe inceleme ve tensip işlemleri sonrası aşağıdaki uygulamalar ardından karara bağlanarak miras davası nasıl alınır sorusuna yanıt olacak şekilde avukatlık hizmeti yardımıyla lehte çözülebilir:

  • Dilekçelerin karşı tarafa tebliği, tebliğ eden davalının dilekçeye cevap vermesi ve verilen cevap dilekçesine cevap verilmesi
  • Ön inceleme duruşmasının yapılması
  • Tahkikat duruşmasının yapılması
  • İkinci tahkikat duruşmasının yapılması
  • Sözlü yargılama ve karar duruşmasının yapılması

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Konuşmayı Başlat
Merhaba;
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
HEMEN ARA