Ceza Davaları

Ceza Davaları

Ceza Hukuku

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesinde kanunun ana amacı açıklanmıştır: “Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için, ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.”

Ceza Hukukunun temel amacı insanların toplu yaşamalarının devamlılığı için önem taşıyan kuralları suç olarak tanımlamak ve bu suçlar için uygulanacak yaptırımları belirlemektir.

Devletler toplumsal düzeni sağlamak için ceza hukuku kurallarından etkin bir şekilde yararlanır.

CEZA AVUKATI NEDİR?
Tüm Dünyada Avukatlık mesleğinin kuralları kanunlar ile belirlenmiştir. Ülkemizde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nu ile avukatlık mesleğinin görev, hak ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Ülkemizdeki Kanunlarda Avukatlık mesleğinin içinde branş ayrımları yapılmamaktadır. Yani kanunlarda veya mevzuatlarda ceza avukatı, boşanma avukatı, ağır ceza avukatı, Ankara ceza avukatı gibi tabirler bulunmamaktadır. Ülkemizde Avukatlık ruhsatına sahip kişiler tüm alanlarda avukatlık hizmeti yürütebilmektedir.

Uygulamada Avukatlık mesleğinde özel branşlarda uzmanlaşmalar görülmektedir. Ceza davalarını takip eden, müşteki, mağdur vekilliği yapan, soruşturma aşamalarında şüphelileri savunan avukatlara ceza avukatı denmektedir. Ceza avukatı savunduğu alan itibari ile toplumun en önemli problemleri ile ilgili çalışır. Ceza avukatı kişilerin özgürlüğü alanında çalışmalar yürüttüğü için şüpheli veya sanığı savunurken müdafi olarak adlandırılır.

Avukatlar, sanığın hukuki temsilcisidir. Ceza Avukatları savunmanın hukuki boyutuyla ilgili müvekkilini mahkemede savunur, savunduğu kişi yerine geçerek mahkemeye konu olmuş olayı anlatamaz.

Ceza avukatları, sanığı temsilen mahkemeye delil sunabilirler, sunulan delilleri değerlendirebilir, mahkemeye itirazlarını yapabilir; tanık, müşteki ve yargılamaya dahil olan diğer kişilere olayı aydınlatmak ve müvekkilinin haklarını savunmak için sorular sorabilir.

CEZA AVUKATI NEDİR?
Ceza Avukatı, Türkiye’de faaliyet gösteren ceza hukuku alanında uzmanlaşmış avukatı ifade eder.  Ceza Avukatı, ceza davalarınızı titizlik ile takip ederek, Ceza Hukuku gerekliliklerine göre müvekkillerini yönlendirmektedir.

ceza avukatı tarafından dosyanın mevcut durumu değerlendirilerek, yapılacak işlemlerin belirlenmesi gerekir.

ceza avukatı, Av.Yasemin Bircan Gediz aşağıdaki aşamalarda ceza avukatı olarak müvekkillerine hizmetler sunmaktadır;

 • Soruşturma Aşamasında Taraf Müdafiliği.
 • Müşteki, mağdur, katılan Vekilliği.
 • Dosyaların İncelenmesi, Araştırılması, Raporlandırılması.
 •  Şikâyet Dilekçesi Hazırlanması ve Savcılık Makamına Sunulması.
 •  Müvekkil ile Ceza Evinde Görüşmeler Yapılması.
 •  Delillerin Belirlenmesi, Ortaya Çıkarılması.
 •  Gözaltı Kararına, Tutuklamaya İtiraz Edilmesi.
 •  Mahkemede Sözlü ve Yazılı Savunma Yapılması.
 •  Esas Hakkında Savunmanın Yapılması.
 • Dosyanın İstinaf Mahkemesindeki Süreci için İstinaf Dilekçesi Sunulması, İstinaf Sürecinin Takip Edilmesi.
 • Dosyanın Yargıtay Ceza Dairesindeki Süreci için Temyiz Dilekçesi Sunulması, Yargıtay Sürecinin Takip Edilmesi.
 •  Anayasa Mahkemesine Başvuru Yapılması.
 •  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Yapılması.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ NEDİR?
Ağır Ceza Mahkemeleri, ilk derece ceza yargılamasında kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçların yargılandığı mahkemelerdir. Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemelerinin yükseğidir, Ağır cezaların incelediği davaların cezaları daha ağır olduğu için Ağır Ceza Mahkemesi adını almıştır.

Ağır Ceza Mahkemeleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan olumlu görüş alınarak, ihtiyaç halinde Adalet Bakanlığı tarafından kurulur.

Ağır ceza mahkemesi bir başkan ile yeteri kadar üyeden oluşur. Duruşmalara mahkeme başkanı ve iki üyeden oluşan mahkeme heyeti ile savcının katılımı zorunludur.

AĞIR CEZA MAHKEMELERİ HANGİ DAVALARA BAKMAKLA GÖREVLİDİR?
5235 sayılı Kanun ile Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanları belirlenmiştir.

Ağır Ceza Mahkemelerinin Görev alanındaki davaları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

· Kasten Adam Öldürme Suçu

· Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu

· Neticesi Sebebi ile Ağırlaşmış Yaralama Suçu

· Yağma ve Gasp Suçu

· Zimmet Suçu

· Rüşvet Suçu

· İrtikap Suçu

· Hileli İflas Suçu

· Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

· Resmî Belgede Sahtecilik Suçu

· Anayasal Düzene ve Düzenin İşleyişine Karşı İşlenen Suçlar

· Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

· Devlet Sırlarına Karşı Suçlar

· Devlet Casusluğu Suçu

· Milli Savunmaya Karşı Suçlar

· Terörle Mücadele Kanunu Çerçevesinde Propaganda Yapma Suçu ve Terör Örgütü Üyeliği Suçu

Bunlara ek olarak ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren tüm suçlar da ağır ceza mahkemesinin yetki alanına girmektedir.

AĞIR CEZA AVUKATI NEDİR?
Ağır Ceza Avukatı, ceza davalarında vekillik yapan avukatlar için toplum dilinde kullanılan bir tabirdir. Ağır Ceza Avukatları, en ciddi ve en ağır suç tiplerinde savunma yapmaktadır. Ağır Ceza Davalarında tecrübeli bir Ağır Ceza Avukatı ile temsil edilmek, kişilerin en temel özgürlük alanlarının kanuna uygun şekilde korunması için önem arz etmektedir.

Av.Yasemin Bircan Gediz, ağır ceza konularında bilgi birimi ve tecrübesi ile Ankara ağır ceza avukatı olarak hizmet vermektedir.

CEZA AVUKATI TUTMAK ZORUNLU MU?
Türk Yargı Sisteminde, Kanunda belirtilen istisnai durumlar hariç avukat ile temsil zorunluluğu yoktur. Ehliyeti olan her birey kendi davasında, davasını takip etme, savunma yapma hakkına sahiptir.

Yasaya göre, yaşı küçük olanlar, kendini savunamayacak ölçüde malul, sağır ve dilsiz olan şüpheli, sanık veya müştekiler ile alt sınırı 5 yıldan fazla olan bir suçtan yargılanan şüpheli veya sanıklar ceza avukatı tutmak zorundadırlar.

Bu tür davalarda soruşturma ve yargılama aşamasında avukat tutmak zorunludur. Maddi durumu yetersiz olup avukat tutamayan kişiler için Barolar ücretsiz avukat hizmeti sunmaktadır. Bu davalarda avukatsız işlem yapılamaz.

Hukuk teknik bilgi ve titiz çalışma gerektiren bir alandır, davaları Avukat ile takip etmek, bireylerin yaşaması muhtemel zararların ve hak kayıplarının oluşmasını engelleyecektir.

Konuşmayı Başlat
Merhaba;
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
HEMEN ARA