• Bizi Arayın: 0312 419 45 31

Category Archives: Genel

Ceza Avukatlığı: Adaletin Savunucusu

Ceza hukuku, bir toplumun düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç işleyen kişilere yönelik yaptırımların belirlendiği bir hukuk dalıdır. Ceza davalarında, suçlu veya suçsuz her bireyin hakkını etkin bir şekilde savunması ve adil bir yargılama süreci geçirmesi önemlidir. İşte bu noktada ceza avukatları, adaletin savunucusu olarak önemli bir rol üstlenirler.

Ceza Avukatının Görevleri: Ceza avukatları, müvekkillerini hukuki süreçler boyunca temsil eden ve onların haklarını koruyan profesyonellerdir. Ceza davalarında, bir kişinin suçlu veya suçsuz olduğunu kanıtlamak veya savunmak gibi önemli sorumlulukları vardır. İşte ceza avukatlarının temel görevleri:

 1. Müvekkil Temsili: Ceza avukatları, müvekkillerini yasal süreçler boyunca temsil ederler. Müvekkillerinin haklarını korumak ve adaletin yerini bulmasını sağlamak için gerekli adımları atarlar. Savunmanın bir parçası olarak, suçlamaları inceleyip müvekkillerini suçlu bulan kanıtlara karşı savunma stratejileri oluştururlar.
 2. Araştırma ve Hazırlık: Ceza avukatları, davanın tüm yönlerini araştırır ve müvekkillerinin durumunu en iyi şekilde değerlendirmek için gerekli bilgileri toplarlar. Kanıtları incelemek, tanıklarla görüşmek ve gerektiğinde uzmanlardan danışmanlık almak gibi adımları atarlar. Bu süreçte, hukuki stratejiler geliştirir ve savunma için güçlü bir temel oluştururlar.
 3. Müzakereler ve Anlaşmalar: Ceza avukatları, bazen müvekkilleri adına ceza davalarında anlaşma yapma yolunu tercih ederler. Ceza davaları genellikle mahkemede tam bir yargılama süreciyle sonuçlanmadan önce uzlaşma ve anlaşmalarla sonuçlanabilir. Ceza avukatları, müvekkillerinin lehine olan en iyi anlaşmayı müzakere etmek için savunma stratejilerini kullanırlar.
 4. Mahkeme Duruşmaları: Ceza avukatları, mahkeme duruşmalarında müvekkillerini temsil eder ve savunma yaparlar. Kanıtları sunmak, tanıkları sorgulamak ve yargıç ve jüri üyelerini etkilemek için argümanlar sunmak gibi görevleri üstlenirler. Mahkemede etkili bir savunma sunarak adaletin sağlanmasına katkıda bulunurlar.
 5. Ceza avukatları, hukukun adaletini temsil etmek için önemli bir rol oynarlar. Müvekkillerinin haklarını koruyarak adil bir yargılama süreci sağlamak, adaletin yerini bulmasına yardımcı olur. Ceza avukatlarının hukuki bilgi, deneyim ve savunma becerileri, adaletin sağlanması için vazgeçilmezdir. Toplumun güvenliğini sağlamak ve suçla mücadele etmek için ceza avukatlarının katkıları önemli ve değerlidir.

İşçi Davaları: İşçi Haklarının Korunmasında Önemli Bir Araç

İşçi davaları, çalışanların haklarını korumak ve iş ilişkilerinde adaleti sağlamak amacıyla hukuki bir sürecin başlatılmasıdır. İşçi davaları, işçilerin çalışma koşullarını, ücretlerini, sosyal haklarını ve işveren tarafından uygulanan haksız muameleleri yasal olarak koruma altına alır. Bu tür davalar, iş hukuku alanında önemli bir yer tutar ve işçi haklarının korunması için etkili bir araç olarak kullanılır.

İşçi davalarının başlıca amacı, işçilerin çalışma ilişkisinde adil bir şekilde muamele görmelerini sağlamaktır. İşçiler, işverenleriyle aralarında bir sözleşme veya anlaşma yaparak çalışma ilişkisine girerler. İşçi davaları, bu sözleşmenin ve iş hukuku düzenlemelerinin işveren tarafından ihlal edildiği durumlarda devreye girer. İşçi davaları, çalışanların haklarının ihlal edildiği durumlarda tazminat taleplerinin yanı sıra işverenin haksız eylemlerinin durdurulması veya düzeltilmesini de amaçlar.

İşçi davalarında sıkça karşılaşılan konulardan biri, işçinin iş sözleşmesinin haksız bir şekilde sonlandırılmasıdır. İşverenin geçerli bir sebep olmaksızın işçinin işine son vermesi veya işçinin maruz kaldığı ayrımcılık nedeniyle işten çıkarılması durumunda işçi, hukuki yollara başvurarak haklarını savunabilir. İşçi davaları ayrıca ücretlerin eksik ödenmesi, fazla mesai ücreti talepleri, iş sağlığı ve güvenliği ihlalleri, mobbing ve cinsel taciz gibi konuları da kapsar.

İşçi davalarında, işçinin haklarını savunması için avukat tutma hakkı vardır. İşçi avukatı, müvekkilinin haklarını savunur, delilleri toplar ve işverenin haksız eylemlerini kanıtlamaya çalışır. Mahkeme sürecinde, tarafların iddiaları dinlenir, deliller değerlendirilir ve karar verilir. İşçi davaları genellikle çalışma mahkemelerinde veya iş mahkemelerinde görülür ve bu mahkemeler uzmanlaşmış hakimler tarafından yönetilir.

İşçi davaları, işçi haklarının korunması açısından büyük önem taşır. Bu davalar, işçilerin haksız muamelelere karşı korunmasını sağlar, işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini teşvik eder ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. İşçi davaları, iş ilişkilerinde denge ve adalete dayalı bir ortamın oluşmasına yardımcı olur ve işçilerin güvence altında olduğu bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sağlar.

Bu bağlamda, işçi davaları işçi haklarının korunması ve iş ilişkilerinde adil muamele sağlanması için önemli bir araçtır. İşçiler, haklarının ihlal edildiği durumlarda hukuki yollarla mücadele edebilir ve adaletin sağlanmasını talep edebilir. İşverenlerin iş hukuku düzenlemelerine uyum sağlaması ve işçi haklarını gözetmesi ise işçi davalarının önlenmesinde en etkili yol olacaktır.

Kamu Davası Nedir?

Kamu Davası: Hukuk Sisteminin Temel Taşı

Hukuk sistemleri, toplumun düzenini sağlamak ve adil bir ortamda hukuki hakların korunmasını temin etmek amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda, kamu davası önemli bir role sahiptir. Kamu davası, devletin bir bireye veya gruplara karşı hukuki bir süreç başlatmasıdır ve genellikle suç işlendiği veya kamu düzenine karşı bir ihlalde bulunulduğu durumlarda ortaya çıkar.

Kamu davası, toplumun çıkarlarını korumak, suçluları cezalandırmak, suçluların rehabilite edilmesini sağlamak ve genel olarak adalete hizmet etmek için kullanılan bir araçtır. Devletin adına hareket eden savcılar, kamu davalarını yürütmekle görevlidir ve bu davalar genellikle ceza mahkemelerinde görülür.

Bir kamu davasının başlatılması genellikle suçun işlenmesiyle ilgili kanıtların ve delillerin toplanmasıyla başlar. Savcı, kanıtları inceleyerek suçun işlendiğine dair yeterli şüpheden (makul şüphe standardı) emin olmalıdır. Bu aşamada, soruşturma sürecinde elde edilen bilgiler ve tanıkların ifadeleri önemli rol oynar. Eğer yeterli kanıtlar varsa, savcı davanın açılması için mahkemeye başvurur.

Kamu davaları genellikle suç işleyen kişiye yönelik bir ceza talebiyle ilerler. Ceza talebi, suçun ciddiyetine ve yerel hukuk sistemine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, hırsızlık gibi daha küçük suçlarda para cezası veya hapis cezası talep edilebilirken, cinayet gibi daha ağır suçlarda ömür boyu hapis veya idam cezası talep edilebilir.

Kamu davalarında adaletin sağlanması için savunma hakkı da büyük önem taşır. Suçlu olduğu iddia edilen kişiye savunma yapma imkanı tanınmalı ve adil bir yargılama süreci sağlanmalıdır. Savunma avukatı, müvekkilinin haklarını savunur ve mahkemeye karşı savunma stratejisi geliştirir.

Kamu davaları, hukuk sisteminin temel taşlarından biridir ve toplumda hukuka olan güveni sağlamak için büyük bir öneme sahiptir. Bu davalar, suç işleyenleri cezalandırmak, suçluları toplumdan uzaklaştırmak ve aynı zamanda suçun mağdurlarına adalet sağlamak için bir araç olarak kullanılır.

Sonuç olarak, kamu davaları toplumun düzenini sağlamak, adaleti temin etmek ve hukuki hakların korunmasını sağlamak amacıyla hukuk sistemimizin önemli bir parçasıdır. Savcıların ve savunma avukatlarının etkin işbirliği ve adil yargılama süreci, kamu davalarının adil ve doğru bir şekilde sonuçlanmasını sağlamada kritik bir rol oynar. Bu sayede, hukukun üstünlüğüne dayalı bir toplum idealine ulaşmak mümkün olabilir

SGK Davaları

SGK Davaları Avukatı

SGK Davaları Nedir?

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) davaları, SGK ile vatandaşlar arasında doğan hukuki anlaşmazlıkların çözümü için açılan davalardır. Bu davalarda genellikle, vatandaşlar SGK’nin verdikleri kararları ya da yaptıkları işlemleri haksız bulur ve bu nedenle SGK’ye karşı dava açarlar. SGK davaları genellikle işçi hakları, emeklilik hakları, sigorta primleri, iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi konuları içerir.

SGK Davalarında Avukatlık Hizmetleri

SGK davaları oldukça karmaşık hukuki konular içerir. Bu nedenle, bu davalarla ilgili avukatlık hizmetleri oldukça önemlidir. SGK davalarında uzmanlaşmış bir avukatın yardımı, müvekkilin lehine olan en iyi sonucu elde etmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, SGK davası açan kişiler, mutlaka deneyimli bir avukatla çalışmalıdırlar.

SGK Davaları
SGK Davaları

SGK Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

SGK davalarında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunların en önemlisi, dava açmadan önce mutlaka haklılığın belirlenmesidir. Bu nedenle, davayı açmadan önce, konunun uzmanı bir avukattan hukuki görüş alınması önemlidir. Ayrıca, SGK davalarında belge ve delil toplama süreci oldukça önemlidir. Bu nedenle, müvekkilin lehine olan belgelerin toplanması ve delillerin elde edilmesi için avukatın titiz bir çalışma yürütmesi gerekir.

Emeklilik Davaları Nedir?

Emeklilik davaları, emeklilik hakkı ile ilgili hukuki anlaşmazlıkların çözümü için açılan davalardır. Bu tür davalar, genellikle emeklilik hakkının tanınmaması, emeklilik yaşının yanlış hesaplanması, prim gün sayısının eksik kabul edilmesi gibi konuları içerir. Emeklilik davaları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve emeklilik sandığı gibi kurumlarla ilgili olabilir.

Emeklilik Davalarında Avukatlık Hizmetleri

Emeklilik davaları, yukarıda belirttiğimiz gibi karmaşık hukuki konular içerir. Bu nedenle, emeklilik davalarında uzmanlaşmış bir avukatın yardımı, müvekkilin lehine olan en iyi sonucu elde etmesine yardımcı olabilir. Emeklilik davalarında avukatın görevi, müvekkilin hukuki haklarını korumak, belgeleri ve delilleri toplamak, savunma stratejileri geliştirmek ve müvekkilin haklarını mümkün olan en iyi şekilde savunmaktır.

Emeklilik Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Emeklilik davalarında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunların en önemlisi, davayı açmadan önce mutlaka haklılığın belirlenmesidir. Bu nedenle, konunun uzmanı bir avukattan hukuki görüş alınması önemlidir. Ayrıca, emeklilik davalarında belge ve delil toplama süreci oldukça önemlidir. Bu nedenle, müvekkilin lehine olan belgelerin toplanması ve delillerin elde edilmesi için avukatın titiz bir çalışma yürütmesi gerekir.

Emeklilik davaları oldukça karmaşık hukuki konular içerir. Bu nedenle, bu davalarla ilgili avukatlık hizmetleri oldukça önemlidir. Emeklilik davası açan kişilerin mutlaka deneyimli bir avukatla çalışmaları ve haklılıklarını belirlemek için hukuki görüş almaları önemlidir. Ayrıca, belge ve delil toplama süreci de oldukça önemlidir. Bu süreçte avukatın titiz bir çalışma yürütmesi, müvekkilin lehine olan en iyi sonucu elde etmesine yardımcı olacaktır.

SGK Emeklilik Avukatı ( SGK Davaları 2023 )

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hukuku oldukça geniş kapsamlı bir alandır ve iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, idare hukuku ve vergi hukuku gibi farklı hukuk dallarını içerir. Bu nedenle, bir SGK avukatı birçok farklı alanda uzmanlaşmış olmalıdır.

İşçi hakları, iş kazaları, maluliyet durumları, emeklilik hakları, sigorta primleri ve işveren sorumlulukları gibi konular SGK avukatlarının müşterilerinin karşılaşabileceği sorunlar arasındadır. Bu nedenle, SGK avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak ve çıkarlarını savunmak için çalışırlar.

SGK avukatları aynı zamanda, müvekkillerine SGK işlemleri hakkında tavsiyelerde bulunabilir ve SGK’nın çeşitli süreçleri hakkında bilgilendirme yapabilirler. İşverenlerin SGK yükümlülüklerini anlamalarına ve yerine getirmelerine yardımcı olabilirler.

İstanbul gibi büyük bir şehirde, SGK avukatı seçenekleri oldukça fazladır. Ancak, doğru avukatı seçmek için güvenilir referanslar almak, avukatın deneyim seviyesini ve uzmanlık alanlarını incelemek, ve avukatın başarı kaydını araştırmak önemlidir.

Sonuç olarak, bir SGK avukatı, müvekkillerinin SGK ile ilgili konularda karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili çözümler sunar ve haklarını korumak için çalışır. İstanbul’da bir SGK avukatı seçerken, yukarıda bahsedilen faktörleri dikkate alarak doğru kararı vermek önemlidir.

EYT Emeklilik Davaları

EYT, “Erken Emeklilik Talebi” kısaltmasıdır. EYT, daha önceki emeklilik yasalarında belirtilen yaş ve prim şartlarını sağlamalarına rağmen emekli olamayan kişiler için kullanılan bir terimdir. Bu kişiler, emeklilik yasasında yapılan değişiklikler nedeniyle emekli olma hakkını kaybetmiştir.

EYT Davaları Nedir?

EYT davaları, EYT’li kişilerin haklarını geri almak için açtıkları davalardır. Bu davalar, EYT’li kişilerin daha önceki emeklilik yasalarına göre emekli olma haklarının geri verilmesini talep eder. EYT davaları, emeklilik hakkının tanınmaması, emeklilik yaşının yanlış hesaplanması, prim gün sayısının eksik kabul edilmesi gibi konuları içerir.

EYT Davalarında Avukatlık Hizmetleri

EYT davaları, oldukça karmaşık hukuki konular içerir. Bu nedenle, EYT davalarında uzmanlaşmış bir avukatın yardımı, müvekkilin lehine olan en iyi sonucu elde etmesine yardımcı olabilir. EYT davalarında avukatın görevi, müvekkilin hukuki haklarını korumak, belgeleri ve delilleri toplamak, savunma stratejileri geliştirmek ve müvekkilin haklarını mümkün olan en iyi şekilde savunmaktır.

ceza hukuku avukatı

Ağır Ceza Avukatı Ne Kadar?

Ağır ceza avukatı ne kadar konusunda öncelikle belirtmek gerekir ki ağır ceza avukatı bireylerin hassasiyet ile tercih etmelerini gerektiren konulardan olmaktadır. Ceza hukuku kapsamında değerlendirilen davaların yaptırımları konusunda davanın takibi için ağır ceza avukatı önemli bir rol üstlenmektedir. Ceza hukuku, bireylerin toplumsal yaşamının düzeni için gerekli kuralları suç olarak belirtmektedir. Beraberinde bu suçlar için uygulanacak yaptırımları belirlemektedir. Uluslar toplumun düzeni için ceza hukukundan yararlanarak ilerleme sağlamaktadır. Ülkemizde de ceza hukuku kapsamında bireylerin işlemiş olduğu suçlar değerlendirilerek gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bu kapsamda davaların gerekliliği ve takibi için ağır ceza avukatı son derece önem arz etmektedir. Gediz Hukuk bürosu olarak Ankara ceza avukatı kapsamında donanımlı avukatlarımız ile çalışmalarımızı sürdürmekte ve ilgili davaların takibini gerçekleştirmekteyiz. Ceza hukuku kapsamında değerlendirilen davalarda bireyler genellikle en iyi ceza avukatı araştırması yaparak doğru bir tercih yapmak adına aynı zamanda ağır ceza avukatı ne kadar konusunu da araştırmaktadır.

en-iyi-agir-ceza-avukati-yorumlari

Bu noktada donanımlı ve kapsamlı çalışmalarımız ile müvekkillerimizin davalarını titizlikle takip ederek hassas bir çalışma gerçekleştirmekteyiz. Ankara ağır ceza avukatı konusunda büromuzda avukatlarımız ile müvekkillerimiz için en sağlıklı sonuca ulaşmak adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. En iyi ceza avukatı konusunda avukatlar bireylerin özgürlüğü için çalışmalar yürütmektedir. Beraberinde avukatlar şüpheli ya da sanığı savunmakta ve müdafi olarak isimlendirilmektedir.

Ağır Ceza Avukatı ne?

Ağır ceza avukatı, ağır ceza mahkemelerinde yürütülen davalarda müdafi olarak görev yapan avukatları tanımlamaktadır. Aynı zamanda belirtmek gerekir ki ülkemizde avukatlık mesleği içerisinde bir branşlaşma olmamaktadır. Bu nedenle ağır ceza avukatı tanımı halk dilinde oluşturulmuş bir kalıbı belirtmektedir. Ayrıca ağır ceza davalarında görev yaparak tecrübe kazanan ve bu alanda ilerleyen avukatları belirtmektedir.

Ankara ağır ceza avukatı konusunda Gediz Hukuk bürosu olarak hizmet verdiğimiz alanlardan biri olan ağır ceza davalarında çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Titizlikle ve hassasiyetle sürdürdüğümüz kapsamlı çalışmalarımız ile ağır ceza davalarında etkili bir çalışma sürdürmekteyiz. Ağır ceza avukatı ne kadar sorusunda müvekkillerimize yardımcı olarak süreç boyunca destek sağlayarak müvekkillerimiz için en doğru sonucun oluşması için davaları takip etmekte ve Ankara ağır ceza avukatı olarak ilerlemekteyiz.

Davalarda kişilerin özgürlüğü için mücadele eden avukatlar müvekkillerinin lehine bir sonuç ile karşılaşmak adına savunmalarını yaparak davayı takip etmektedir. Bu noktada savunmanın hukuki boyutu ile ilgili ağır ceza avukatları müvekkillerini mahkemede hukuki olarak temsil etmekte ve savunmaktadır. Savunma yaparken müvekkilleri yerine geçemez ve olayı aktaramazlar. Belirttiğimiz gibi dava takibi ve sanık müdafiliği olarak yer alarak ilerleme sağlanmaktadır. Gediz Hukuk bürosu olarak kapsamlı ve dikkatli çalışmalarımız ile ceza davalarında etkin bir şekilde çalışmalarımıza devam etmekte ve ilerleme sağlamaktayız Ağır ceza avukatı ne kadar başlıklı yazımızı okumak için devam edebilirsiniz.

Ceza Avukatı Neler Yapar?

Ankara ceza avukatı, ceza hukuku kapsamında değerlendirilen davalarda müvekkillerini savunarak davanın takibini gerçekleştirmektedir. Ankara ceza avukatı konusunda hukuk büromuzda etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.  Ceza avukatı davalarda müdafi olarak adlandırılmakta ve sanık müdafiliği olarak görev almaktadır. Müvekkillerimizi en doğru şekillerde savunarak süreç boyunca destek sağlamaktayız. Hukuki kapsamda savunma yapılan davalarda avukatlar müvekkillerin yerinde gibi olayı aktarmamaktadır. Dava takibi ve müvekkil savunması yapmaktadır. Ağır ceza avukatı ne kadar başlıklı hazırladığımız yazımızı okumak için devam edebilirsiniz.

ankara-agir-ceza-avukati

Ceza avukatı hizmetleri de birçok olaydan kaynaklı oluşan ceza davalarında çeşitlilik göstermektedir. Bununla birlikte ceza avukatı hizmetlerini şu şekilde belirtebiliriz.

 • Müvekkillerin ilgili davalarını takip ederek süreç boyunca destek sağlayarak mahkemede sözlü ve yazılı savunma yapmaktadır.
 • Esas hakkında savunma yapmaktadır.
 • Soruşturma kapsamında taraf müdafiliği yapmaktadır.
 • Müşteki, mağdur ve katılan vekilliği yapmaktadır.
 • Dosyaları araştırarak, incelemekte ve raporlamaktadır.
 • Anayasa mahkemesine başvuru yapmaktadır.
 • Avrupa insan hakları mahkemesine başvuru yapmaktadır.
 • Delillerin belirlenmesi konusunda etkili bir çalışma yapmaktadır.
 • Gerekli dilekçeleri hazırlayarak savcılık makamına sunulması yapılmaktadır.
 • Tutuklamaya itiraz edilme işlemi yapılmaktadır.
 • İstinaf mahkemesindeki süreç için istinaf dilekçesi sunumu yapılmaktadır ve süreç takip edilmektedir.

Belirttiğimiz çeşitli konu ve alanlarda donanımlı ve tecrübeli avukatlarımız çalışmalarını gerçekleştirerek ceza hukuku kapsamında değerlendirilen davalarda etkin bir şekilde görev almaktadır. Müvekkillerimiz için en doğru sonucu elde edebilmek adına dava takibi yaparak gerekli deliller, dilekçeler ve başvuruları gerçekleştirerek çalışmalarımızı gerçekleştirmekte ve ilerleme sağlamaktayız.

Uyuşturucu Davalarına Hangi Avukatlar Bakar?

Uyuşturucu davalarına hangi avukatlar sorusuna yanıt verecek olursak belirtmek gerekir ki ceza hukuku kapsamında değerlendirilen uyuşturucu davalarına ceza avukatları bakmaktadır. Ankara ceza avukatı olarak hukuk büromuzda donanımlı avukatlarımız ile uyuşturucu davalarında görev alarak çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. uyuşturucu suçu nedeni ile davası bulunan bireyler avukat seçimi yaparken ceza hukuku kapsamında değerlendirilmesi nedeni ile ceza avukatı araştırması içerisinde olmaktadır. Ağır ceza avukatı ne kadar başlıklı yazımızda uyuşturucu davalarına hangi avukatlar bakar konusuna da yer verdik. Keyifli okumalar dileriz.

Bu nedenle bireyler ceza avukatı tavsiye konusunda ve araştırma içerisinde olmalıdır. Ankara ceza avukatı konusunda aktif ve etkili bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirerek müvekkillerimizi en doğru şekilde savunmaktayız. Bu nedenle uyuşturucu davaları ceza hukuku kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle  ceza avukatı tercihi yapmak gerekmektedir. Bireylerin bu noktada ceza avukatı tercihi yaparken ceza davalarında tecrübe kazanmış ve bu alanda ilerleme sağlayan avukatlar ile ilerleme sağlamasında fayda var diyebiliriz. Ağır ceza avukatı ne kadar başlıklı hazırladığımız yazımızın devamını okumak için lütfen ilerleyin!

ceza-avukati-neler-yapar

Uyuşturucu suçları kapsamında değerlendirilen davalarda nedenlerden bahsedecek olursak Türk Ceza Kanunundaki düzenlemede uyuşturucu suçları ile ilgili olarak 2 grupta değerlendirme yapılmaktadır. Bunlar:

 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu (TCK m.188)
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçu (TCK m. 191)

Şeklinde belirtilmektedir. Ceza mahkemelerinin bakmış olduğu uyuşturucu davalarında bireyler uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden kişi veya uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi olarak yargılanmaktadır. Suçun niteliği doğrultusunda sonuçlanabilen uyuşturucu davaları asliye yada ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir.

En İyi Ağır Ceza Avukatı Yorumları

Ağır ceza avukatı önerisi kapsamında bireyler en iyi ağır ceza avukatı yorumları yaparak ceza avukatı tavsiyesinde bulunmaktadır. Gediz Hukuk bürosu olarak siz değerli müvekkillerimize bu zorlu geçen ceza davaları süreçlerinde destek olarak davalarınızın takibini titizlikle gerçekleştirmekteyiz.  Beraberinde gelişen ağır ceza avukatı önerisinden kaynaklanan geri bildirimler ve oluşan memnuniyet konusunda son derece motive olarak ilerleme sağlamaya devam etmekteyiz. Ağır ceza avukatı ne kadar başlıklı yazımızı okumak için devam edebilirsiniz.

Çeşitli olaylar sonucunda ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda etkin bir şekilde müvekkillerimizin hukuki temsilcisi olarak görev almaktayız. Zorlu ve hassas geçen bir dönem olması nedeniyle ceza davaları bireyler için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bireyler avukat seçiminde titiz davranmakta ve doğru bir tercih yapmayı hedeflemektedirler. Ağır ceza avukatı ne kadar sorusu ile birlikte tarafımıza ulaşım gösteren müvekkillerimize ceza davalarında yardımcı olarak en doğru şekilde sonuçlanması için çaba sarf etmekteyiz.

Konuşmayı Başlat
Merhaba;
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
HEMEN ARA