ankara-ceza-avukati

Ankara Ceza Avukatı

Ankara ceza avukatı konusu avukat seçimi yapan kullanıcılar tarafından araştırılmakta olan bir konudur. Bu konuya istinaden Gediz Hukuk bürosu ailesi olarak bu makalemizi derledik. Keyifli okumalar dileriz.

Ceza hukuku temel amacı ile insanların toplu yaşamlarının devamlılığı için önem arz eden kuralları suç olarak tanımlayarak ve bu suçlar için uygulanacak yaptırımları belirlemektedir. Bu bağlamda devletler toplumsal düzeni sağlamak için ceza hukuku kurallarından yararlanmaktadır. Avukat seçimi müvekkiller için büyük önem arz eden ve hassasiyetle yapılan seçimler arasındadır. Avukat seçimi yaparken iyi bir araştırma yaparak doğru seçimi yapmanızda fayda var diyebiliriz. Ankara ceza avukatı kapsamında büromuzda görevli alanında uzman avukatlarımızla hizmet vermekteyiz.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesinde “Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için, ceza sorumluluğun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerini türleri düzenlenmiştir.” Şeklinde kanunun ana amacı açıklanmıştır.

Ceza davalarında Ankara Ceza Avukatı olarak müvekkillerimizin yanında olarak tüm yargılama süreci boyunca hukuki destek sağlamaktayız. Müvekkillerimizin özgürlüğüne kavuşmaları için süreç boyunca uzman avukatlarımızla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ceza davalarında ceza soruşturma evresi önem arz eden noktalardan biridir. Ceza soruşturma evresinde dikkatle ve özenle çalışmalarımızı yürüterek müvekkilimiz açısından en doğru sonuca ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Avukat seçimi konusunda belirttiğimiz gibi öncelikle iyi bir araştırma yapmalısınız. Ankara ceza avukatı konusunda ceza davalarını yürüten ve ceza hukuku konusunda tecrübesi bulunan bir avukat seçi yapmanız faydalı olacaktır. Bu bağlamda Gediz Hukuk olarak uzman avukatlarımız ile çalışmalarımızı yürüterek ceza davalarında müvekkillerimizin süreç boyunca yanlarında olmaktayız.

asliye-ceza-avukati-ankara

Ceza Avukatı Tanımı

Ceza avukatı tanımı konusunda belirtmek gerekir ki ülkemizde avukatlık mesleğinde söz konusu branşlaşma olmamaktadır. Böylelikle avukatlık ruhsatına sahip bireyler tüm alanlarda avukatlık hizmeti yürütebilmektedir. Avukat seçiminde ceza hukuku kapsamına giren davalarda; ceza davalarını takip eden, müşteki, mağdur vekilliği yapan, soruşturma aşamalarında şüphelileri savunan avukatlar halk arasında ceza avukatı olarak tanımlanabilmektedir.

Ceza avukatları, davalarda kişilerin özgürlüğü alanında çalışmalar yürüterek şüpheli veya sanığı savunurken müdafi olarak adlandırılmaktadır. Davalarda avukatlar sanığın hukuki temsilcisidir. Bu noktada uzman avukatlarımızla müvekkillerimizi en doğru şekilde savunarak davalarımızı yürütmekteyiz.

Ceza hukuku kapsamına giren davalarda ceza avukatı savunmanın hukuki boyutuyla ilgili müvekkilini mahkemede hukuki olarak temsil eder ve savunur. Bu noktada savunduğu kişinin yerine geçerek mahkemeye konu olan olayı anlatamaz. Ankara ceza avukatı konusunda derlediğimiz yazımızı okumak için devam edebilirsiniz.

Ceza avukatları, sanığı temsilen mahkemeye delil sunabilir, sunulan delilleri değerlendirebilir, mahkemeye itirazlarını yapabilir, müşteki, tanık ve yargılamada dahil olan diğer kişilere olayı aydınlatmak ve müvekkilin haklarını savunmak için sorular sorabilmektedirler. Ankara ceza avukatı konusuna istinaden derlediğimiz makalemizi okumak için devam edebilirsiniz.

Ankara ağır ceza avukatı konusunda kapsamlı çalışmalarımızla müvekkillerimizin haklarını savunarak en doğru sonucu elde etmek için süreç boyunca hukuki olarak müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Bununla birlikte müvekkillerimiz tarafından ceza avukatı önerisi konusunda geri dönüşler alarak ilerleme sağlamaktayız. Ceza avukatı, ceza hukuku alanında değerlendirilen davaları titizlikle takip ederek müvekkilleri ceza hukuku gerekliliklerine göre yönlendirmektedir. Bu durumda ceza hukuku kapsamında değerlendirilen davalarda; ceza avukatı tarafından dosyanın mevcut durumu değerlendirilerek yapılması gereken işlemler belirlenmelidir. Ankara ceza avukatı ve Ankara ağır ceza avukatı konularında ceza avukatı önerisi geri dönüşleri ile ilerleme sağlayarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Ceza Avukatı Hizmetleri

Ceza avukatları, ceza hukuku kapsamında değerlendirilen davalarda müvekkillerini hukuki olarak temsil ederek hizmet vermektedir. Bu konuda Gediz Hukuk olarak çalışmalarımızı titizlikle ve hassasiyetle yürüterek müvekkillerimiz için en doğru sonuca ulaşmak temel amacımız olmaktadır.

Ceza avukatı, ceza hukuku gerekliliklerine göre müvekkilleri yönlendirmektedir. Dosyanın mevcut durumu değerlendirilerek yapılacak işlemler belirlenmelidir. Gediz Hukuk ailesi olarak müvekkillerimize sunduğumuz hizmetleri belirtmek gerekirse şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Soruşturma aşamasında taraf müdafiliği.
 • Müşteki, mağdur, katılan vekilliği,
 • Dosyaların incelenmesi, araştırılması, raporlanması.
 • Şikâyet dilekçesi hazırlanması ve savcılık makamına sunulması.
 • Delillerin belirlenmesi, ortaya çıkarılması.
 • Müvekkil ile ceza evinde görüşmeler yapılması.
 • Gözaltı kararına, tutuklanmaya itiraz edilmesi.
 • Esas hakkında savunmanın yapılması.
 • Mahkemede sözlü ve yazılı savunma yapılması.
 • Dosyanın istinaf mahkemesindeki süreci için istinaf dilekçesi sunulması.
 • İstinaf sürecinin takip edilmesi.
 • Anayasa mahkemesine başvuru yapılması.
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapılması.

Belirttiğimiz gibi birçok konuda müvekkillerimize gerekli hizmetleri sunmakta ve süreç boyunca müvekkillerimizin yanında olarak süreci yönetmekteyiz. Bununla beraber ceza avukatı konusunda uzman avukatlarımızla çalışmalarımızı sürdürerek en iyi ceza avukatı konusunda ilerleme sağlamaktayız. Gediz hukuk ailesi olarak önceliğimiz çalışmalarımız ve müvekkillerimiz olmak üzere müvekkillerimiz için en doğru sonucu alabilmek için çalışmalarımızı titizlikle ve hassasiyetle yürütmekteyiz.

Ceza avukatı kapsamında hizmet vererek dava dosyalarının mevcut durumunu değerlendirmekteyiz. Bununla birlikte yapılacak işlemleri belirleyerek müvekkillerimizi hukuki olarak temsil ederek haklarını savunmaktayız. Ankara ceza avukatı konusuna istinaden derlediğimiz yazımızı okumak için lütfen devam edin.

Ankara Ceza Avukatı Tavsiyesi

Ankara ceza avukatı kapsamında çalışmalarımızı gerçekleştirirken önceliğimiz müvekkillerimiz olmak üzere çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bununla birlikte gelişen memnuniyet ile Ankara ceza avukatı tavsiyesi konusunda gelen geri dönüşler ile ilerleme sağlamaktayız. Bu konuda çalışmalarımızı titizlikle ve hassasiyetle yürüterek geri dönüşler ile motivasyon sağlamaktayız.

Ceza hukuku kapsamında değerlendirilen ceza davalarında müvekkillerimize ceza avukatı olarak hukuki temsil sağlamaktayız. Davalarda müvekkillerimizi hukuki olarak temsil etmekte ve haklarının savunmaktayız. Ceza davalarında sürecin hassas ve titizlikle yürütülmesi gerektiği gibi müvekkillerimizin yanında olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Ceza avukatı kişinin özgürlüğü için çalışmalar yürütürken şüpheli veya sanığı savunurken müdafi olarak adlandırılmaktadır. Belirttiğimiz gibi avukatlar sanığın hukuki temsilcisi olmaktadır. Ceza avukatları savunma konusunda hukuki boyutta ilgili müvekkilini mahkemede savunur. Savunduğu müvekkili yerine geçerek mahkemede konu olan olayı anlatamaz.

Ankara ceza avukatı kapsamında çalışmalarımızı sürdürerek hizmet verirken ceza avukatı sanığı temsilen mahkemeye delil sunabilir, sunulan delilleri değerlendirebilir, mahkemeye itirazlarını yapabilir. Bununla birlikte tanık, müşteki ve yargılamaya dahil olan diğer kişilere olayı aydınlatmak ve müvekkilinin haklarını savunmak için sorular sorabilmektedir. Ankara’da ünlü ceza avukatları ve Ankara ceza avukatı tavsiyesi ile gelen dönüşlerde de bu konuda hizmetlerimizin değerlendirilmesi ve geri dönüşlerini görebilmekteyiz.

ankara-ceza-avukati-tavsiye

Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza avukatı ücretleri konusunu araştıran bireyler genellikle en iyi avukatlar listesi konusunda da araştırmalar yapmaktadır. Ceza avukatı seçimi yapmak için araştırma içerisinde olan bireyler avukat seçimi öncesinde yukarıda da belirttiğimiz gibi öncelikle iyi bir araştırma yapmalıdır. İyi bir araştırmayla birlikte doğru bir avukat seçimi yapmaları için doğru bilgileri edineceklerdir.

Ceza avukatı ücretleri konusu internet ortamında sıkça araştırılmakla birlikte tarafımıza sık gelen sorulardandır. Bu noktada öncelikle müvekkillerle görüşme yaparak söz konusu dava ile ilgili gerekli bilgi ile dosyanın değerlendirilmesi ve davanın incelenmesi gerekmektedir. Bu durumlarla beraber ceza avukatı ücretleri konusunda belirleyici olunmaktadır. Ceza avukatları ücretleri ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ceza avukatları konusunda araştırma yapılırken bireyler en iyi avukat listesi konusunda da araştırma yapmaktadır. Bu konuyla birlikte en iyi avukat konusunda değerlendirmelerimizi müvekkillerimin memnuniyetleri, tavsiyeleriyle birlikte gelen geri dönüşlerle birlikte görebilmekteyiz.

Ceza avukatı ücretleri konusunda belirleyici olan durumlardan yukarıda da bahsettiğimiz gibi ücret konusunda belirleyici olmak için müvekkil avukat görüşmesi yapmak ve ücretlendirmeyi belirlemek gerekmektedir. Ankara boşanma avukatı konusunda hazırladığımız makalemizi okuyarak bilgi alabilirsiniz.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatı ceza hukuku kapsamında değerlendirilen davalara bakmaktadır. Türk Ceza Kanunu ve bazı özel kanunlara göre suç olarak değerlendirilen eylemlere ilişkin olmak üzere Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılamalar yapılmaktadır. İddianamenin kabulü ile soruşturma aşamasında ve hükmün kesinleşmesi süreçlerinden kovuşturma aşamasında Ankara ceza avukatı olarak müvekkillerimizi hukuki olarak temsil etmekte ve yanlarında olmaktayız.

Ceza avukatı, ceza hukuku kapsamında değerlendirilen aynı zamanda hukuk kurallarına ve yasalara aykırı davranışların sergilenmesi ile gelişen davalara bakmaktadır. Ceza avukatının baktığı davaları belirlemek gerekirse şu şekilde sıralama yapabiliriz:

 • Hırsızlık
 • Kasten adam öldürme
 • Taksirli adam öldürme
 • Dolandırıcılık
 • Tehdit
 • Kavga
 • Çete kurma
 • Yağma suçları
 • Rüşvet suçları
 • Ağır yaralama suçu
 • Tehdit, hakaret ve şantaj suçları
 • Zimmet suçları
 • Belgede sahtecilik suçları
 • Hile ve hileli iflas suçları
 • Yasama organına karşı suçlar
 • Siyasal veya askeri casusluk suçu

Belirttiğimiz gibi ceza avukatları, ceza hukuku kapsamında değerlendirilen suçları kapsamaktadır. Hukuk kurallarına ve yasalara aykırı olan davranış ve suç içeren davranışları içermesi ile gelişen davalar ceza hukuku içerisinde değerlendirilmekte ve ceza avukatı ile takip edilmekte ve süreç yürütülmektedir. Müvekkillerimize bu konuda hukuki temsil sağlamakta ve destek olmaktayız. En iyi ağır ceza avukatı yorumları ve Ankara ceza avukatı konusunda aldığımız geri dönüşler ile değerlendirmeleri almaktayız.

en-iyi-ceza-avukati

Ağır Ceza Avukatı Ne?

Ağır ceza avukatı, ceza davalarında vekillik yapan avukatlar için halk dilinde kullanılan bir tabirdir. Avukatlık konusunda belirttiğimiz gibi ülkemizde bir branşlaşma durumu söz konusu değildir. Böylelikle yukarıda da belirttiğimiz gibi avukatlık ruhsatına sahip bireyler tüm alanlarda avukatlık yapabilmektedir. Ağır ceza avukatları ise en ciddi ve en ağır suç tiplerinde savunma yapmaktadır. Ağır ceza avukatı seçiminde doğru bir araştırma yaparak seçim yapılmalı ve ağır ceza davalarında görev yapan ve tecrübeli avukat seçimi yapılmalıdır.

Ağır ceza davalarında tecrübeli bir ağır ceza avukatı ile temsil edilmek, kişilerin özgürlük alanlarının kanuna uygun şekilde korunması ve hukuki olarak temsil edilmesi açılarından büyük önem arz etmektedir. Gediz Hukuk ailesi olarak ağır ceza davalarında bilgili ve uzman ekibimizle çalışmalarımızı gerçekleştirerek süreci yönetmekteyiz. Ağır ceza avukatı Ankara konusunda hizmetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Ağır ceza davaları, en ciddi ve en ağır suçları kapsayan yargılamaların olduğu ağır ceza mahkemelerinde değerlendirilmektedir. İlk derece ceza yargılamasında kanunda öngörülen ceza miktarları bakımından ağır suçların değerlendirildiği davaları içermektedir. Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemelerinin yükseğidir.

Ağır ceza mahkemeleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan olumlu görüş alınarak, gerekli olduğu durumlarda Adalet Bakanlığı tarafından kurulur. Aynı zamanda ağır ceza mahkemesi bir başkan ile yeteri kadar üyeden oluşmaktadır. Ağır ceza mahkemelerinde duruşmalara mahkeme başkanı ve iki üyeden oluşan mahkeme heyeti ile savcının katılımı zorunludur. Ceza davaları konusunda bilgi almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

en-iyi-avukatlar-listesi

Asliye Ceza Avukatı Ankara

Asliye ceza avukatı Ankara olarak çalışmalarımızı ceza davalarında müvekkillerimizi hukuki olarak temsil etmekteyiz. Asli ceza avukatı, ceza mahkemelerinde değerlendirilen davalara girerek soruşturmalarda şüphelileri savunan, müşteki veya mağdur vekilliği yapan, ceza hukuku ile ilgili işlemleri takip eden ve gerekli savunmayı yapan ceza avukatlarını kapsamaktadır.

Ceza mahkemelerinde, ağır ceza mahkemelerinde ve asliye ceza mahkemelerinde değerlendirilen davaları yürüten asliye ceza avukatları görevini Gediz Hukuk ailesi olarak üstlenmekteyiz. Ceza mahkemelerinde değerlendirilen ağır ve ciddi suçları kapsayan davalarda titizlikle süreci yürütmekte ve müvekkillerimiz için en doğru sonuca ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Ankara avukat ve Ankara ceza avukatı konularında aldığımız geri dönüşler ve tavsiye edilmelerimizle birlikte uzman kadromuzla davalarda müvekkillerimizin haklarını savunmaktayız. Gelen memnuniyet dönüşleri ve tavsiyeler ile Gediz Hukuk ailesi olarak ceza davalarında etkin bir şekilde müvekkillerimizi hukuki olarak temsil etmekte ve süreci yürütmekteyiz.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Ankara’da ünlü ceza avukatları kimlerdir?

Bu k0nuda net bir şekilde belirtmek gerekir ki Ankara ceza avukatı, Ankara boşanma avukatı kapsamında Avukat Yasemin Bircan Gediz başarılı davalara imza atmıştır.

 • Ankara ağır ceza avukatı konusunda destek alabilir miyim?

Elbette! Gediz Hukuk olarak ceza davaları noktasında bizden destek alabilir ve başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

 • Ağır ceza avukatı ne kadar maaş alır?

Maaş konusunda net bir rakam belirtmek son derece yanıltıcı olacaktır diyebiliriz. Bu noktada çalışma sağlanan kurum veya sektör maaş konusunda farlılıklar yaratabilir.

 • Ceza avukatı hangi davalara bakar?

Temel olarak belirtmek gerekir ki ceza avukatı ceza hukuku çerçevesinde yasalara ve hukuk kurallarına aykırı davranışların sergilenmesi sonucunda ortaya çıkan tüm davalara bakmaktadır.

 • Avukat ücretsiz dava alabilir mi?

Bu kon son derece hassas olmakla birlikte belirtmek gerekir ki avukatın tarifede yazılı asgari ücret miktarlarının altında veya ücretsiz dava alması yasak olup disiplin cezası gerektiren bir durumdur.

 • Ceza davayı kazanan taraf avukat ücreti öder mi?

Sıklıkla araştırılan ve merak edilen bu soruyu cevaplarken belirtmek gerekir ki  ücret, davayı kaybeden kişi tarafından, davayı kazanan kişinin avukatına ödenmektedir.

İşçi Avukatı Ankara

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara boşanma avukatı kapsamında hizmet veren hukuk büromuzda alanında uzman yetkinlikleri olan ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Boşanma konusu çiftlerin emek vererek ve büyük hayallerle dolu adım atarak sürdürmeye çalıştığı evlilik düzenin sona ermesi durumudur. Çiftler için zor ve psikolojik açıdan travmatik etkileri bırakan boşanma durumu bazı çiftlerde anlaşmalı olarak gerçekleşmekte.

Anlaşmalı şekilde gerçekleşen boşanma durumunda çiftler medeni bir şekilde yollarını ayırırken en az maddi ve psikolojik hasarla evliliklerine son vermektedir. Ancak anlaşmalı boşanmanın tam tersi olacak şekilde çekişmeli geçen ve ciddi kayıplar söz konusu olan boşanma durumları da vardır. Bu konuya istinaden Gediz Hukuk Bürosu olarak Ankara boşanma avukatı kapsamında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Boşanma konusu çiftlerin en son evrede son çare denilen durumunda tükenmesi sonucu verdiği en zorlu kararlardan biridir. Bu noktada belirttiğimiz gibi anlaşmalı şekilde boşanmayı tercih eden çiftler bulunurken çekişmeli boşanmayı ile de karşı karşıya gelen çiftler vardır.

Boşanma aile hukuku içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda evliliklerin sonlandırılması ile velayet, mal paylaşımı, evlilik sözleşmesi, nişan bozma, nafaka, maddi ve manevi tazminat, ziynet ve Mehir alacağı, evlat edinme gibi konular boşanma avukatı tarafından mahkemede sonuçlandırılır. Boşanma hizmetlerimizi sıralayacak olursak şu şekilde belirtebiliriz:

 • Anlaşmalı Boşanma
 • Çekişmeli Boşanma
 • Boşanmadan Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Velayet Davaları
 • Ankara Boşanma Avukatı Nafaka Davaları
 • Ankara Boşanma Avukatı Babalık Tespiti Davaları
 • İsim – Soy isim Değiştirme Davaları
 • Nesebin – Soy bağı Reddi
 • Mal Rejimi – Boşanma Sonrası Malların Paylaşımına İlişkin Davalar

Belirttiğimiz şekilde Ankara boşanma avukatı kapsamında hizmetlerimizi gerçekleştirmekte ve ilerleme kaydetmekteyiz. Boşanma davası nasıl açılacağı, boşanma davalarında anlaşmalı veya çekişmeli durumlarından hangisinin tercih edileceğine bağlı olarak gelişmektedir. Hangi durum tercih edilirse fark etmeksizin her iki durumda da boşanma davaları Aile Mahkemesi’nde açılır.

açıklamalı-bosanma

Boşanma Avukatı Nedir?

 

Boşanma avukatı, medeni hukukun alt dalı olan aile hukuku anlaşmazlıkları ve uyuşmazlıklarından kaynaklı olarak oluşan boşanma, nafaka, mal paylaşımı, velayet vb. davalara giren ve davayı yürüten avukatlara verilen genel bir isimdir. Boşanma avukatı çiftlerin yollarını ayırma kararlarını verdikleri bu zorlu süreçte davaları yürüterek sonuçlandırma için çalışmaktadır.

Ankara boşanma avukatı konusunda davalarını yürüttüğümüz boşanma alanında çiftler anlaşmalı olarak ayrılacağı gibi bazı durumlarda çekişmeli olarak da durum değişebilmektedir. Aile hukuku içerisinde yer alan boşanma, evliliklerin sonlandırılması, velayet, mal paylaşımı, nafaka, nişan bozma, evlilik sözleşmesi gibi birçok konuyu kapsayan geniş konulardan oluşmaktadır.

Boşanmada belirttiğimiz birçok konu Ankara boşanma avukatı konusunda hizmet veren Gediz Hukuk büromuzda boşanma avukatı tarafından sonuçlandırılmaktadır. Boşanmak bazı durumlarda çiftlerin anlaşması ile anlaşmalı olarak kolaylıkla sonuçlanabildiği gibi bazı durumlarda da çekişmeli olarak devam ederek sonuçlanabilmektedir.

Boşanma davası, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sonlandırılması için açılan bir dava türüdür. Boşanma davaları iki farklı şekilde olmaktadır. Bu davalar anlaşmalı ve çekişmeli olacak şekilde açılabilmektedir. Bu durumda devreye boşanma avukatı girmekte ve tarafların evliliklerinin sonlandırılması için süreci yöneterek mahkemece sona erdirilmesini sağlamaktadır.

Ankara boşanma avukatı kapsamında hizmet veren firmamızda müvekkillerimize bu zorlu karar ve dönemde destek olarak süreci yönetmekte ve yardımcı olmaktayız. Bu noktada boşanma davasının nasıl açılacağı, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarından hangilerini tercih etmek gerektiğine göre değişirken süreç de bu durumlara bağlı olarak gelişmektedir. Ankara boşanma avukatı için yönelim sağlayabilirsiniz.

cekismeli-bosanma

Anlaşmalı Boşanma Davası

 

Anlaşmalı boşanma davası, Ankara boşanma avukatı olarak ele aldığımız davalardan olmakla beraber evlilik birliğini sona erdirmek talebi ile gelen müvekkillerimizce anlaşmalı olarak boşanma konusunda hemfikir olmalarıyla kolaylıkla sonuçlanabilen boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davasında çiftler, başvuru yaparak ya da bir eşin diğer eşin davasını kabul etmesi esasına dayanarak evlilik birliğinin temelde sarsıldığını belirterek kanaat getirmesi ile kolay bir şekilde evlilik birliğini sonlandırabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu 166/3 uyarınca “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.”

Kanundan da anlaşılacağı üzere anlaşmalı boşanma, evlilikleri en az bir yıl sürmüş olna çiftlerin birlikte başvurarak ya da bir eşin bir diğer eşin davasını kabul etmesi ile evlilik birliğinin sonlandırılması için en kolay boşanma çeşididir. Hakim önünde taraflar iradelerini serbestçe açıklamalılar ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumunun kararlaştırıldığı bir protokolün hakim tarafından onaylanması gereklidir.

Taraflar boşanma avukatıyla birlikte hazırladıkları “Anlaşmalı Boşanma Protokolü” nü mahkemeye sunarak boşanmayı kolaylıkla gerçekleştirebilir. Bu durumda tarafların protokol üzerinde mutabık olması protokolün geçerli olması anlamındadır. Anlaşmalı boşanma tarafların anlaşarak ve sorun yaşamadan en kolay yoldan boşanmalarını kapsayan bir boşanma davası çeşididir. Bu durumla beraber evlilik birliğinin sona erdirilmesi için en uygun boşanma davası türüdür demek mümkün.

bosanma-avukat-ucretleri

Çekişmeli Boşanma Davası

 

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası kapsamı dışında kalan her türlü boşanma nedenine dayalı olarak açılan ve eşler arasında boşanma ve sonuçları konusunda anlaşmaya varılamayan boşanma davalarıdır. Çekişmeli boşanma davası 4721 Sayılı Kanun’un 166/3 hükmü dışında kalan her türlü boşanma sebebine dayanarak açılan ve çiftler arasında boşanmanın sonuçları ve ferileri konusunda uzlaşılamadığı boşanma davalarından oluşmaktadır.

Boşanma davası aile hukuku içerisinde yer almaktadır. Çekişmeli boşanma davasında çiftlerin boşanma konusunda ve sonuçları konusunda anlaşamamaları ile gelişen durumları kapsar. Anlaşmalı boşanma davasına göre çekişmeli boşanma davası daha çekişmeli geçerken bu durumda süreçte uzayabilmektedir. Çekişmeli boşanma durumlarında gelişen konulardan bahsedecek olursak:

 • Çiftlerin edinilen malların paylaştırılması konusunda anlaşamamaları halinde,
 • Eşlerden birinin boşanma talebinde bulunması halinde,
 • Evlilik birliğinin 1 yıldan kısa sürmesi halinde,
 • Nafaka ve tazminat talepleri ile ilgili çiftlerin uzlaşamamaları halinde,
 • Müşterek çocuğun/çocukların velayeti hakkında anlaşamamazlık halinde
 • Zina sebebi ile çekişmeli davalar,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış neden ile boşanma,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma,
 • Terk nedeniyle çekişmeli boşanma,
 • Akıl hastalığı nedeni ile çekişmeli boşanma,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma.

Şeklinde belirtebiliriz.

Çekişmeli boşanma davalarında yukarıda belirttiğimiz gibi çiftlerin kendi aralarında anlaşamamaları durumlarında ve bunun dışında gelişen özel durumları kapsayan durumlar sonucunda çekişmeli boşanma davasına başvurulmaktadır. Çekişmeli boşanma davası noktasında destek almak için Gediz Hukuk Bürosunu ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma hukuku ve tarihi hakkında genel bilgi için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ankara’da Boşanma Avukatı Tutarken Nelere Dikkat Edilmeli?

 

Ankara’da boşanma avukatı tutarken nelere dikkat edilmeli konusu hakkında belirtmek gerekir ki aile ve boşanma hukuku kapsamına giren boşanma davalarında öncelikle iyi bir araştırmacı olmanız gerekmektedir. İyi bir araştırmacıdan kastedilen doğru ve yerinde bir arayışla birlikte boşanma avukatı araştırması yapmaktır. Öncelik olarak ele alınan bu durum boşanma sürecindeki bireyler için doğru seçimin öncüsü olacaktır.

Bu durumda tarafların boşanma davasından önce boşanma avukatı konusunda bilgili olmaları her zaman için fayda sağlayacaktır. İlişkilerin yıpranması ile gelişen evlilik birliğinin bozulmasının tetiklediği boşanma davaları bireylerin boşanma avukat arayışına girmelerini beraberinde getirmektedir. Yollarını ayırma kararı alan çiftler anlaşmalı boşanma tarafına giderek kolaylıkla boşanabileceği gibi bazı durumlarda çekişmeli boşanma ile daha uzun bir süreçle evlilik durumlarının sona erdirilmesini talep edebilmektedir.

Boşanmak isteyen çiftlerin her birinin bir avukat tutması gereken boşanma davalarında bazı özellikleri bilmelerinde fayda vardır. Boşanma avukatı kapsamında görevli avukatların seçimi için gerekli araştırmalar sonucu çiftlerin fikirleri oluşacaktır. Bu durumda önemli hususlardan biri de seçilen avukatın uzmanlık alanının boşanma olması dikkat edilmesi gereken hususlardandır.

Yargılama türleri farklılık göstermesi nedeniyle her avukatın boşanma davalarına bakması uygun olmayabilir. Bu sebepten ötürü seçtiğiniz avukatın boşanma avukatı olmasında fayda vardır. Değişen medeni kanunun tüm ayrıntılarına hakim olması açısından da uzmanlık alanı boşanma olan avukat seçimi yapmak son derece önemli bir detaydır. Tarafsız gözle bakan ve her detayla dikkatle ilgilenerek olumlu veya olumsuz doğabilecek sonuçları aktaran avukatlar ile çalışmalısınız. Bunun yanında seçeceğiniz boşanma avukatının tecrübeli bir boşanma avukatı olması da gereklidir.

Haklarınızı en iyi şekilde koruyan, alanında uzman ve sorunlarınızı anlayarak size avukatlık hizmeti verecek bir boşanma avukatı seçmek kesinlikle son derece önemlidir. Ankara boşanma avukatı kapsamında derlediğimiz makalemizi okumak için devam edebilirsiniz. Ankara boşanma avukatı kapsamında daha detaylı bilgi almak için makalemizi okuyarak bizimle iletişimde kalabilirsiniz.

Boşanma Davasında Avukatların Rolü

 

Boşanma davasında avukatın rolünden bahsedecek olursak sürecin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesi açısından boşanma avukatı tutmak son derece önem arz etmektedir. Boşanma davaları çiftlerin yollarını ayırmak için karar vermeleri neticesinde gelişerek anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki farklı şekilde olmaktadır.

Boşanma süreci anlaşmalı veya çekişmeli hangi türden olursa olsun yıpratıcı ve zor geçen bir süreçtir. Bu süreci en az zararla atlatmak taraflar için önem arz eden bir konudur. Özellikle çocuklar var ise bu durum daha da zor ve hassas bir hal almaktadır. Boşanma davalarında avukatla temsil edilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Boşanma davalarında taraflar için zor ve hassas olan bu dönemin en az zararla atlatılabilmesi için boşanma avukatı tutmakta fayda vardır. Bu durumda boşanması avukatı ile iletişime geçilmesi sürecin doğru bir şekilde yürütülmesi açısından faydalıdır.

Adliyelerin yoğunluğu, usul kurallarının kesin uygulanması, değişen medeni kanuna hakimiyet ve kanunlardaki kesin süreler gibi nedenlerden kaynaklı olarak boşanma davalarında avukatların rolü oldukça önem arz etmektedir. Boşanma davalarında taraflar arasında anlaşma sağlanarak anlaşmalı şekilde boşanma sağlandığı veya çekişmeli boşanma durumlarında boşanma avukatı her iki durumda da taraflara doğru bilgileri aktararak boşanma davalarını yürüterek en az zararla sonuçlanması için çalışmaları yürütecektir. Bu nedenden kaynaklı olarak da boşanma davalarında avukatların rolü çok önemlidir.

Boşanma davalarında hizmet veren Ankara boşanma kapsamındaki Gediz Hukuk büromuzla boşanma davalarında taraflara avukatlık sağlamaktayız. bosanma-davasinda-avukatlarin-rolu

Boşanma Avukatları Ücretleri 2022 Ne Kadar?

 

Boşanma avukatları ücretleri ne kadar ve fiyatları nedir gibi tarafımıza çokça gelen sorulara cevap verecek olursak öncelikle taraflarca detaylı bir görüşme yaparak ve hangi tür boşanma ile nasıl bir yol izleneceği hakkında analizler yapılarak bir ücretlendirme yapmak doğru olacaktır.

Bu durum çiftlerin yollarını ayırmak ve evlilik birliklerine son vermek için başvurdukları hassas ve zorlu bir dönemi kapsamaktadır. Boşanma konusu en az zararla da olsa çiftler için yıpratıcı ve hassasiyet gerektiren bir dönemdir. Anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki tür boşanma türünde hangisini tercih edeceklerine göre değişen ve gelişen boşanma davaları boşanma avukatı ile gerçekleştirilmeli ve doğru bilgiler ile hakkınızı savunan bir avukat tutmanız gerekmektedir.

Boşanma davalarının sonuçları ile ilgili uzlaşamayan çiftler çekişmeli boşanma konusunda ilerleyerek anlaşmalı boşanmaya göre daha zor ve uzun süreçli bir şekilde evlilik birliklerini sona erdirmek talebinde bulunmaktadırlar. Boşanmanın sonuçları ile gelen nafaka, velayet, mal paylaşımı vb. konular boşanma davaları kapsamındadır. Boşanma avukatları ücretleri konusunda net bir bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ankara boşanma avukatı noktasında son derece etkin adımlar atarak sizler için muazzam başarılara imza atmaktayız. Bu bağlamda boşanma avukat ücretleri 2022 kapsamında da detaylı bilgiye erişmek için bizimle iletişimde kalabilirsiniz.

Boşanma hukuku konusunda hazırladığımız makalemizi okuyarak bilgi edinebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1)Boşanma avukatı devlet veriyor mu?

Aile avukatı danışma hizmetine başvurarak maddi durumu olmayan bireyler bulundukları ilin barosundan vekil tayin edilmesi talebinde bulunarak boşanma davası için avukat talebinde bulunabilirler. Tam adı ile adli yardım yoluyla boşanma olarak geçmektedir.

2)Erkek boşanma davası açarsa ne olur?

Türk medeni kanununa göre boşanma davası açmak için cinsiyet ayrımı gözetilmemektedir. Boşanma davası iki şekilde açılmaktadır. Anlaşmalı veya çekişmeli. Bu durumda etkili olan unsur boşanma davasını açmaya sebep olan konunun yer aldığı dilekçedir.

3)Boşanan bir kadının hakları nelerdir?

Boşanma davalarında kadının haklarını belirmek gerekirse; ayrı yaşama hakkı, çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, kadın için tedbir nafakası hakkı, çocuk için tedbir nafakası hakkı, manevi tazminat hakkı, velayet hakkı vb. hakları talep edilebilmektedir.

4)Boşanmada hangi mallar paylaşılmaz?

Eşlerin evlilik öncesi malları paylaşılmamakla beraber aynı zamanda kişisel mallar kapsamındaki diğer mallar da paylaşılmamaktadır.

5)Boşanma sebepleri neler olabilir?

Boşanma sebepleri çiftlerin geçimsizliklerinden, mizaç uyuşmazlıkları nedeni ile tartışmalarından, hareketten, şiddetten, güven sarsıcı davranışlardan ve evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi birçok nedenden oluşmaktadır.

6)Boşanma avukatı ücretini kim öder?

Ankara boşanma avukatı ücretini ödemek davacı tarafın üstlenmesi gereken bir durumdur. Boşanma davalarında davacı taraf, boşanma sebeplerini ispat ederek dava sonunda lehine bir sonuç ile alırsa karşı tarafın geri ödeme yapması gereklidir.

7)Ankara boşanma davası nasıl açılır 2022?

Boşanma davası açmak için boşanma dava dilekçesi tam ve eksiksiz, hukuka uygun bir yazım ile oluşturulmalıdır. Dava dilekçesi ile adliyeden boşanma davası açılmaktadır. Ankara boşanma avukatı konusunda büromuzdan destek alarak donanımlı ilerlemeye sahip olabilirsiniz.

8)Ankara boşanma davası nerede açılır?

Temel olarak Boşanma, Velayet, Nafaka ve Mal Paylaşımı vb. Davalara bakmaya yetkili olan Ankara Aile Mahkemeleridir.

bosanma-hukuku

Boşanma Hukuku

Boşanma hukuku ve boşanma davası, evlilik birliğinin mahkemenin boşanma kararıyla sona erdirilmesi için açılan inşai nitelikte bir dava türüdür. Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki farklı şekilde açılabilir. Boşanma davasının nasıl açılacağı, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarından hangisinin tercih edildiğine göre değişir. Ancak, her iki tür boşanma davası da Aile Mahkemesi’nde açılır. Boşanmak isteyen taraflardan biri iki nüsha dava dilekçesi, varsa eklemek istediği belgeleri ve nüfus cüzdan fotokopisini ekleyerek Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açabilir. Boşanma davası dilekçesi, boşanma sebeplerini, bu sebeplerin nasıl ispat edileceğini, tanıkların ad-soy ad ve adreslerini, bazı kurumların elinde olup mahkemeden yazı yazılarak getirtilmesi talep edilen belge veya kayıtlara ilişkin açıklamaları da içermelidir .Çekişmeli Boşanma Davasında Yargılama Usulü

Aile Mahkemesi’ne bir dava dilekçesi verilerek çekişmeli boşanma davası açılır. Davalı tarafın, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi verme hakkı vardır. Dava ve cevap dilekçesinde dayanılan deliller ayrı ayrı gösterilmelidir. Davacı, davalının verdiği cevap dilekçesinin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 2 hafta içinde karşı bir cevap dilekçesi verebilir. Davalı da davacının verdiği cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde bir cevap dilekçesi verebilir. Özetle, her iki taraf da olayları tartışmak için mahkemeye ikişer adet dilekçe vermektedir.

Delillerin ise kural olarak verilen bu dilekçelerde gösterilmesi, hangi olayın hangi delille ispatlanacağının da belirtilmesi gerekir. Dilekçelerin verilmesinin hemen akabinde, dilekçelerde tanık deliline dayanılmışsa, tanıkların ad-soy ad ve iletişim bilgilerinin gösterildiği bir “tanık listesi dilekçesi” verilebilir. Ancak, tanıkların dava dilekçesi ile cevap dilekçelerinde gösterilmesi usulen daha yerindedir.

Dilekçeler aşaması bittikten sonra aile mahkemesi her iki tarafı ilk duruşmaya çağıracaktır. Bu duruşmanın adı, “ön inceleme duruşması“dır. Ön inceleme tek duruşmada tamamlanır, zorunlu hallerde ikinci bir ön inceleme duruşması yapılabilir. Ön inceleme duruşmasında davacı ve davalı tarafa, dilekçelerinde gösterdikleri belgeleri sunmayan veya belgelerin getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapmayan tarafın bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verilir.

Ön inceleme duruşmasından sonraki duruşmalar tanıkların dinlendiği, delillerin getirtilerek tartışıldığı “tahkikat duruşması” aşamasıdır. Her olayın özelliğine göre farklılık arz etmekle birlikte tahkikat duruşmaları birden fazla kere yapılabilir. Tarafların tüm delillerinin toplanarak tartışıldığı tahkikat duruşmalarının sonunda “sözlü duruşma” yapılarak taraflar son kez dinlenir ve boşanma davası hakkında hüküm verilir. Çekişmeli boşanma davasındaki bu süreç yaklaşık olarak 1 yıl ile 3 yıl arasında sürmektedir.

Boşanma davasında yargılama, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre yukarıda anlattığımız genel hükümlere tâbidir. Ancak, hem çekişmeli hem de anlaşmalı boşanma davasında uygulanması gereken MK. m.184’teki özel kurallar da şu şekildedir:

 • Hâkim , boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.
 • Hâkim , bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez
 • Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz.
 • Hâkim , kanıtları serbestçe takdir eder.
 • Boşanma veya ayrılığın fer’î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
 • Hâkim , taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

Eşlerden Biri Boşanmak İstemiyorsa Davanın Sonucu Ne Olur?

Boşanma davasında genellikle iki taraf da diğer tarafın kusurunu ispatlayarak davanın kendi lehine sonuçlanmasını sağlamaya çalışır. Ancak bazen eşlerden biri boşanmak istemeyebilir. Bu durumda boşanma davasını açan eş, karşı taraf boşanmak istemese bile davasını ispatlayarak boşanabilir. Boşanmak isteyen eş dava dilekçesindeki olayları ispatlamak için tanık dinletebilir veya başkaca belge ve delili varsa mahkemeye sunabilir.

Boşanmak istemeyen eş, boşanma davasına neden olan olaylarda hiçbir kusuru olmadığını ispatladığı takdirde boşanma davası reddedilir. Yani, boşanmak istemeyen eşin kusuru kanıtlanamadığı takdirde mahkemenin boşanma kararı vermesi mümkün değildir.

Yukarıda yer alan bilgilerden hareketle Ankara boşanma avukatı kapsamında değerlendirilen tüm analizler sizlere bilgi sunmaktadır. Özellikle belirtmek gerekir ki son zamanlarda artan boşanma sorunlarına çözüm olarak donanımlı bir hukuk sürecine dahil olmalısınız. Bu noktada sizler için boşanma hukuku kapsamında verimli bilgiler sunarak ilerleme sunmaktayız. Hukuki süreçler konusunda her detay için destek alabileceğinizi belirtmek isteriz. Konuyla ilgili Gediz Hukuk bürosu ile iletişime geçerek süreç hakkında detaylı bilgiye erişim sağlayabilirsiniz.

Ankara boşanma avukatı için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

kamu-hukuku

Kamu Hukuku

Kamu Hukuku

Kamu düzeni, kamu sağlığı, genel ahlak gibi toplumu ilgilendiren konularda suç işlenmesi halinde kamunun ya da devletin zarar görmesi durumunda işlenen bu suçun cezalandırılması için cumhuriyet savcısı tarafından kamu adına açılan davaya kamu davası denir.

Kamu davası nedir denildiği zaman aslında ceza muhakemesinde kovuşturma yani mahkeme aşamasını kastediyoruz. Şikayete tabi suçlarda şikayet şartının gerçekleşmesiyle, takibi şikayete tabi olmayan suçlarda ise savcılık makamı kendiliğinden suç haberinin alınması üzerine o suçla ilgili gerekli incelemeler yapar.

Cumhuriyet savcısı suç haberini öğrendiği an kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere araştırma yapar. Burada savcılık makamı her ihbarı araştırmaz, somut olaylarla ilişkilendirilebilen ihbarlara önem verilir. Bu konu ile ilgili olarak ‘kovuşturmaya yer olmadığına dair karar‘ başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Cumhuriyet savcısının yapmış olduğu araştırmalar neticesinde yeterli şüphenin ve kamu davası açmak için gerekli koşulların oluşması halinde savcılık makamı tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu 170. maddesine göre bir iddianame düzenlenir. Yetkili ve görevli ceza mahkemesinden söz konusu uyuşmazlığın çözümü istenir. Bu konunun detaylarına ‘iddianame nedir‘ başlıklı yazımızda yer verdik.

Kamu Davasının Açılması

Kamu davası nedir sorusunu cevapladıktan sonra davanın açılmasını da izah etmek gerekir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Cumhuriyet savcısı kamu davasını açmakla görevlendirilmiştir. Kamu davasının mecbur iliği ilkesine göre işlenen suça dair şüpheye yeteri düzeyde kanaat getirilmiş ise davanın açılması gerekir.

Cumhuriyet savcısı suç işlendiğine dair bilgiyi alır almaz kendisi ve kolluk kuvveti ile yapmış olduğu araştırmalar sonucunda ulaşılan delillerin değerlendirilmesiyle yeterli şüpheye ulaşması halinde Ceza Muhakemesi Kanunu madde 170’de belirtilmiş usullere göre iddianame düzenler.

Düzenlenen iddianame yetkili ve görevli ceza mahkemesine sunulur. İddianamenin yetkili ve görevli ceza mahkemesince kabul edilmesiyle dava görülmeye başlanır.

Davanın Açılmasında Takdir Yetkisi

Kamu davası açılması için yeterli şüphe söz konusu olsa dahi bazı durumların varlığı halinde Cumhuriyet savcısının kamu davasını açıp açmama hususunda takdir yetkisi söz konusudur. Ancak bu yetki sınırsız değildir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda savcılığın bu yetkisi sınırlı olarak belirlenmiştir.

Cumhuriyet savcısı yapmış olduğu incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde kanunda belirtilen  özel durumların varlığı halinde dava açılması için gerekli olan şüpheye ulaşmış olsa dahi kamu davasının açılmamasında yarar görmüş ise takdir yetkisini kullanarak kamu davası açmayacaktır.  Cumhuriyet savcısının hangi durumlarda bu yetkiyi kullanabileceği Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 171. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

 • Cezayı kaldıran veya cezada indirim yapılmasını gerektiren bir şahsi sebep olan etkin pişmanlığa ilişkin hükümlerin uygulandığı durumlarda veya
 • Şahsi cezasızlık sebeplerinin söz konusu olması durumunda kamu davası açılmayabilir.

Etkin pişmanlık ve şahsi cezasızlık sebeplerinin varlığı durumlarının haricinde Cumhuriyet savcısı kamu davasının açılmasında takdir yetkisine sahip değildir ve davayı açmak zorundadır. Ancak bu saydığımız hallerde savcı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verebilir.

Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi

Yukarıda da bahsedildiği üzere kamu davasının mecbur iliği ilkesi uyarınca cumhuriyet savcısı bir suç işlendiği bilgisine sahip olduğu anda bu durumu araştırmak, delilleri toplamak ve kamu davası açmak zorundadır. Ancak kamu davasının açılmasının ertelenmesi bu ilkenin bir istisnasıdır.

Ceza Muhakemesi Kanunu ile belli şartların sağlanması halinde, kamu davasının açılması ertelenmesi imkanı düzenlenmiştir. Bu süre zarfı boyunca soruşturma askıdadır. Buna göre kamu davasının  açılmasının ertelenebilmesi için aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmiş olması gerekir:

 • Söz konusu suç uzlaşma ve ön ödeme kapsamı dışında olmalıdır.
 • Suçun ceza üst sınırı üç sene veya daha az süreli hapis cezası olmalı ve yeterli şüphe bulunmalıdır.
 • Kamu davasının açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından yararlı olacağına kanaat getirilmelidir.
 • Şüpheli kişi daha önce kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olmamalıdır.
 • Şüpheli hakkında erteleme halinde suç işlemekten çekineceğine ilişkin bir kanaat oluşması gerekir.
 • Aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin yolu ile mağdur ve kamunun uğramış olduğu zararın tamamı giderilmiş olmalıdır.

Erteleme süresi olan 5 yıllık süre içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verir. Davalının erteleme süresi içinde kasıtlı olarak bir suç işlemesi halinde kamu davası açılır. Erteleme süresince zamanaşımı işlememektedir.

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine İtiraz

Cumhuriyet savcısının takdir yetkisini kullanarak kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin verdiği karara suçtan zarar görenler itiraz edebilir.

Buna göre; Ceza Muhakemesi Kanunu madde 172 uyarınca suçtan zarar gören kişiler bu karara karşı kararın kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde itirazda bulunabilirler. Kamu davasının açılmasının ertelenmesine itiraz, kararı veren cumhuriyet savcısının görev yaptığı yargı çevresindeki ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh hukuk hakimliğidir.

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Sicile İşler mi?

Cumhuriyet savcısının takdir yetkisini kullanarak vermiş olduğu kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı adli sicil kaydında buna ilişkin bir sistem üzerine kaydedilir. Bu kayıt ancak bağlantılı olduğu bir soruşturma ya da kovuşturma için ilgili cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından sadece ilgili olan bu amaç için kullanılmak üzere istenebilir.

Yani kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı adli sicil/sabıka kaydında gözükmez. Cumhuriyet savcısı tarafında davalının erteleme süresi olan 5 yıllık süre içerisinde kasten bir suç işlememesi halinde kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin bir karar verir. Bu durumda 5 yılın sonunda erteleme kararı da adli sicil/sabıka kaydı sicili sistemindeki buna mahsus olan yerden tamamen silinir.

Eğer 5 yıllık süre içerisinde kasıtlı bir suç işlenirse bu sefer kamu davası açılır ve mahkeme somut olayın özelliklerine göre ceza hükmü verebilir. İşte bu hüküm adli sicil kaydına işler. Bundan sonra ceza infaz edilince sicilden silinebilir. Bunun için adli sicil kaydının silinmesi prosedürü takip edilmelidir.

Kamu Davası Nasıl Düşer?

Kamu davası nasıl düşer, kamu davası şikayetten vazgeçme ile düşer mi soruları sıklıkla sorulan sorular arasında yer alır. Kamu davasında şikayetten vazgeçme olursa ve suç şikayete bağlı bir suç değilse kamu davası düşmeyecektir.

Hakkında kamu davası açılan bu suçlarda ihlal edilen menfaat kamu yararı, kamu sağlığı, devletin güvenliği veya genel ahlak gibi hususlar olduğundan tek bir şahıs menfaati söz konusu değildir.

Dolayısıyla bu hususlarda mağdur olanların şikayetçi olup olmadığına bakılmaksızın ilgili merciler harekete geçecektir. Bu durumda şikayete bakılmadığından kamu davasında şikayetten vazgeçme davanın düşmesine sebep olmayacaktır. Bunun tek istisnası ise dava ve cezaya ilişkin zamanaşımı süreleridir. Bu sürelerin dolması durumunda dava düşecektir

Ancak ilgili suç takibi şikayete bağlı bir suçsa, örneğin basit yaralama, hakaret gibi suçlarsa bu durumda kamu davası şikayetten vazgeçme ile düşer.

Kamu Davasına Katılma

Kamu davası nedir, kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi konuya ilişkin temel meselelerden sonra mağdur açısından kamu davasına katılma meselesine değinmek gerekir.

Cumhuriyet savcısı kamu davası sebebiyle açılan soruşturmanın ardında sanık ve olayın aydınlatılması için mağduru mahkeme huzurunda dinlemek üzere bir tebligat ile yapılacak olan duruşmaya çağırır. Duruşmada mağdurun şikayetçi olup olmadığı ve davaya katılıp katılmayacağı sorulur.

Şikayete bağlı olmayan suçlarda mağdur duruşma esnasında şikayetçi olmasa dahi kamu davası görülmeye devam edecektir. Ancak mağdurun kamu davasına katılabilmesi için şikayetçi olması – katılma talep etmesi gerekir.Davaya katılmayı kabul eden mağdura yargılamayla ilgili tebligat yapılır, duruşmalara katılır, yargılama süreci hakkında bilgi sahibi olur ve bu süreci yakından takip eder. Ayrıca davaya katılan mağdur yargılama sonucunda verilen hükmü kanun yoluna taşıyabilir, itiraz edebilir.

Hemen belirtmemiz gerekir ki mağdurun bu süreci avukatı aracılığı ile de takip etmesi mümkündür ki bu çoğu zaman önerilir. Çünkü bu süreçte mağdurun da her aşamada bazı hakları söz konusu olur. Bunların gereği gibi yerine getirilmesi adına ceza avukatı yardımı alınmalıdır.

Kamu Davası Cezaları

Açılan kamu davasının düşmemesi ya da kamu davasının açılmasının ertelenmesi söz konusu olmadığında cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen araştırma devam eder.

Yapılan yargılamada delillerin toplanması ve değerlendirilmesinin ardından davalı kişinin ilgili suçu işlememiş olduğu ispatlanırsa beraat kararı ile kamu davası sonuçlanmış olacak ve kişi ceza almayacaktır.

Ancak davalının suçu işlediği tespit edilirse bu durumda verilecek olan ceza işlenen suçun mahiyetine göre adli para cezası olabileceği gibi hapis cezası da olabilir. Kimi suçlar için hem hapis cezası hem adli para cezası söz konusu olur. Sadece hapis cezası olan kamu davası cezaları, 1 yılın altında kalması ve diğer bazı şartları taşıması durumunda adli para cezasına çevrilebilir.

 

ticaret-hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticari Dava Türleri

TTK’nın 4. maddesine bakıldığında ticari davalar nitelikleri bakımından;

 • Mutlak ticari davalar,
 • Nisbi ticari davalar,
 • Herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmesi şartıyla ticari sayılan davalar şeklinde üçe ayrılmaktadır.

Bir davanın ticari dava sayılmasında, tarafların sıfatına bakılmaksızın sadece uyuşmazlığın ticari niteliği kıstas teşkil ediyorsa mutlak ticari dava; tarafların tacir sıfatı ve uyuşmazlığın tarafların ticari işletmelerini ilgilendirmesi kıstası ele alınıyorsa nisbi ticari dava söz konusu olur.

Mutlak Ticari Davalar

Mutlak ticari davalar, tarafların tacir olup olmadıklarına ve uyuşmazlık konusunun TTK anlamında ticari işle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın, TTK m. 4’te düzenlenen davalarla, bazı özel kanunlarda ticari dava olduğu açıkça belirtilen davalardır.

Mutlak ticari davadan anlaşılması gereken, tarafların sıfatı veya işlem ve fiilin ilgili olduğu işletmenin ticari olup olmadığı olgusu dikkate alınmaksızın bu davaların kendiliğinden ticari dava niteliği taşımasıdır.

Türk Ticaret Kanunu m.4’e göre her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;

 • Türk Ticaret Kanunu’nda,
 • Türk Medeni Kanunu’nun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ile 969 uncu maddelerinde,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun;
 • Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203,
 • Rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447,
 • Yayın sözleşmesine dair 487 ile 501,
 • Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ile 519,
 • Komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ile 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ile 554,
 • Havale hakkındaki 555 ile 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ile 580 inci maddelerinde,
 • Fikri mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,
 • Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,
 • Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde,

öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları, tarafların tacir olup olmadığına ve işin bir ticari işletmeyi ilgilendirip ilgilendirmediğine bakılmaksızın ticari dava sayılmaktadır.

Bununla birlikte, TTK’ nın 4. maddesinde sayılan hususlar dışında da bazı özel kanunlarda yer alan mevcut düzenlemeler gereği ticari sayılan davalar bulunmaktadır. Bu kanunlarda belirtilen bazı davalar şu şekildedir:

 • Kooperatifler Kanunu m.99’dan kaynaklanan hukuk davaları,
 • Ticari İşletme Rehni Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,
 • İflas davaları,
 • Konkordato davaları,
 • Finansal kiralama sözleşmesinden doğan davalar,
 • Oda ve borsa üyelerine verilen disiplin cezaları,

Nispi Ticari Davalar

TTK m. 4/1’de “her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davalarının” ticari dava olacağı hükmü yer almaktadır. Öyleyse, bir davanın nisbi ticari dava olabilmesi için şu iki şartın varlığı birlikte aranmaktadır:

 • Her iki taraf da tacir olmalıdır.
 • Söz konusu uyuşmazlık her iki tarafın da ticari işletmesi ile ilgili olmalıdır.

Bu iki şartın varlığı halinde dava ticari dava olarak nitelendirilmektedir. Aksi takdirde davanın ticari dava olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Örneğin; her iki tarafın ticari işletmesini ilgilendiren karz, hizmet, istisna, kira gibi sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıklar nispi ticari davaya vücut verecektir. Ancak, sözleşme yalnızca bir tarafın ticari işletmesini ilgilendiriyor ise nispi ticari davaya konu olamayacaktır. Aynı şekilde, ticari taşımacılıkta kullanılan kamyonun, bir fabrika binasına çarpması sonucunda doğan zararın tazmini için açılan dava ticari davadır. Fakat, TCDD işletmesine ait trenin, tren yolu geçidinden yaya olarak geçen bir şahsa çarparak zarar vermesi ise, ticari davaya konu olmayacaktır.

Herhangi Bir İşletmeyi İlgilendirmesi Şartıyla Ticari Sayılan Davalar

Bir davanın ticari dava olarak kabul edilebilmesi için kural olarak ya mutlak ticari davalar arasında yer almalı ya da tacir her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan bir uyuşmazlık söz konusu olmalıdır. Ancak istisnai olarak, yalnızca bir tarafın ticari işletmesini ilgilendiren;

 • Havale,
 • Vedia ve
 • Fikri haklara dair davalar da ticari dava olarak kabul edilmektedir.

Ticari Davalarda Yargılama Usulü

7101 sayılı kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklik ile yüz bin TL’lik parasal sınırın altında kalan uyuşmazlıklar için açılan davaların basit yargılama usulünde görüleceği düzenlenmiştir.

6102 s. TTK m.4/2:

Ticari davalarda da deliller ile bunların sunulması 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir; miktar veya değeri yüz bin Türk Lirasını geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulü uygulanır.(Kanun değişikliğinden önceki düzenleme, meri düzenleme aşağıdadır.)

Gerekçesi:

Maddeyle, miktar veya değeri 100.000 Türk Lirasının altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulünün uygulanması öngörülmekte ve böylece bu kapsamdaki ticari davaların süratle görülüp karara bağlanması amaçlanmaktadır.

Basit yargılama usulünde görülen davalarda dilekçe aşaması dava ve cevap dilekçelerinin verilmesiyle sona erer. Dava dilekçesinin verilmesiyle iddiayı genişletme yasağı, cevap dilekçesinin verilmesiyle de savunmayı genişletme yasağı başlamış olur.

7251 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce Türk Ticaret Kanunu’nun ticari uyuşmazlıklarda uygulanacak basit yargılama usulüne ilişkin 4. Maddesi’nin;

Konuşmayı Başlat
Merhaba;
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
HEMEN ARA